Strešné okná je potrebné vyberať s rozumom a citom

Strešné okná s vkusom

Výber a následná kúpa strešných okien je špecifickou témou a snažiť sa za každú cenu skrátiť tento proces sa nemusí vždy vyplatiť. Strešné okná by sme teda mali vyberať s citom a pri ich výbere zvážiť viaceré zákonitosti. Medzi tie zásadné patrí materiál strešných okien a ich veľkosť. Moderné technológie neustále napredujú aj v tejto oblasti a aktuálne dostupné modely v sebe neraz kombinujú ekologickú a ekonomickú stránku celého riešenia. Tieto pohľady sú spolu prepojené viac ako by sa mohlo zdať a moderné riešenia dokážu nemalou dávkou prispieť k zníženiu spotreby energie. Následne sa ich majiteľ dostáva k nižším výdavkom na bývanie a aj z tohto dôvodu by sme sa pri výbere strešných okien nemali nijako ponáhľať. 

Strešné okná majú rozhodujúci vplyv pri celkovom dojme z podkrovia

Strešné okná do podkrovia
Vzhľad strešných okien v podkroví

Pod toto tvrdenie sa podpisuje najmä presvetlenie celého priestoru a faktom zostáva, že vďaka strešným oknám dostaneme do miestnosti viac svetla ako v prípade klasických fasádnych okien. Môže za to najmä sklon okien a uhol, pod ktorým dopadá denné slnečné svetlo do miestnosti. Takýto stav dokážeme zlepšiť aj vtedy, ak by sme vymieňali staršie okná za niektorý z nových modelov. V tomto smere je prirodzené denné svetlo absolútnou prioritou a môžeme hovoriť o ekonomickom i zdravotnom rozmere. Nahrádzať prirodzené svetlo umelým nie je finančne najvýhodnejšie. Prirodzené svetlo je však ideálnym aj kvôli namáhaniu očí a z tohto pohľadu by sme mali vyberať strešné okná s dostatočnou veľkosťou a v správnom počte. K týmto údajom sa dostaneme pomerne jednoducho a veľkosť presklenej plochy okna vyberáme podľa podlahovej plochy podkrovia. Strešné okná dokážu pozitívne vplývať aj na úsporu miesta, ktoré si klasické okno určite vyžaduje. Na prvý pohľad sa nám to tak javiť nemusí, no aj vďaka strešným oknám môžeme vytvoriť pozitívnu klímu v interiéri, ktorá dokáže do významnej miery ovplyvniť našu pohodu a zdravie. Ak by sa nám to nepodarilo, tak schopnosť učenia sa by bola znížená, ťažšie by sme sa sústredili na prácu a vystavili sa vyššiemu riziku alergií či astmy. Strešné okná teda vyberajte s plnou vážnosťou a precízne zvážte jednotlivé alternatívy. Viac o strešných oknách nájdete na webovej stránke https://zivotpodstrechou.sk/.

Author: Admin