Prúdový chránič by mal byť bežnou súčasťou našich domácností

Prúdový chránič a jeho komponenty

Umiestnenie prúdového chrániča je vo väčšine prípadov práve do rozvodnej skrinky a pri prvom pohľade by sa nám mohol podobať na istič. Takáto podoba prúdového chrániča však nie je jedinou a taktiež sa môže podobať na adaptér umiestnený v priestore zásuvky. Základným komponentom chrániča je súčtový transformátor a jeho úlohou je zistiť, aké množstvo prúdu tečie fázovým vodičom v aktuálnej chvíli. Dalo by sa teda povedať, že zásuvkový alebo svetelný okruh je v každom okamihu monitorovaný a tým je pod dohľadom aj každý spotrebič pripojený naň. Následne prúdový chránič vyhodnocuje aj to, aké množstvo prúdu sa vracia cez tzv. nulák a dokáže identifikovať nadmerný rozdiel medzi týmito tokmi.  

Prúdový chránič je potrebnou ochranou pred nečakanými situáciami

Prúdový chránič pre a proti
Kúpeľňa s prúdových chráničom

Spomínali sme veľký rozdiel medzi tokmi prúdov a takáto situácia môže byť v dôsledku dvoch príčin. Prvou z nich je taká, keď sa človek dotkne niektorej zo živých častí elektrického zariadenia. V takejto situácii bude prúd tiecť od miesta kontaktu cez naše telo a následne do zeme. Takáto situácia sa v praxi označuje ako jednopólový dotyk. Dlhujeme ešte vysvetlenie pojmu “živá časť” a pod ňou si najčastejšie možno predstaviť odtrhnutú zásuvku alebo poškodený ochranný kryt na niektorej zo súčiastok v elektrickom spotrebiči. Druhou z týchto situácií je tá, keď sa súčasne dotýkame nejakého komponentu pod napätím a ochranného vodiča. Počas tejto situácie dochádza k toku prúdu z 1. miesta kontaktu na druhé priamo cez vaše telo. Prúdový chránič by mal podľa aktuálne platných noriem chrániť každý zo svetelných obvodov v nehnuteľnosti a každú zo zásuviek do 32 A. V minulosti sme sa inštaláciou prúdového chrániča zaoberali primárne do priestorov kúpeľne a chceli sme tak zvýšiť ochranu pred zasiahnutím elektrickým prúdom. Dnešné nároky na elektrickú sieť a spotrebiče sú však oveľa väčšie, a tak by sme sa ich aplikáciou mali zaoberať aj v iných miestnostiach a pri každej rekonštrukcii elektroinštalačných rozvodov. Rozvodová skrinka z hľadiska svojej veľkosti nemusí vždy poskytovať dostatok miesta pre inštalovanie prúdového chrániča. V takomto prípade existuje celkom jednoduché riešenie a ním je práve chránič poskytujúci nadprúdovú ochranu. O nič komplikované sa však nejedná a takéto zariadenie v sebe kombinuje chránič a istič. Na webovej stránke https://www.legrand.sk/  nájdete viac informácií.

Author: Admin