Investičné zlato má pomerne stabilný vývoj hodnoty.
Posted in Financie

Investičné zlato – aká je jeho predpokladaná hodnota?

Predpokladanú hodnotu investičného zlata ovplyvňuje niekoľko faktorov. Po prvé, k jeho hodnote výrazne prispieva ekonomická nestabilita vrátane inflácie, výmenných kurzov a geopolitického napätia. V nestabilných ekonomikách investori často vnímajú investičné zlato ako “bezpečné” aktívum, čo spôsobuje rast jeho ceny. Po druhé, ďalším rozhodujúcim faktorom sú výrobné náklady. Ťažba a rafinácia zlata sú nákladné procesy, a ak sa tieto náklady zvyšujú, nevyhnutne to ovplyvňuje predpokladanú hodnotu zlata. Po tretie, cenu zlata

Continue Reading... Investičné zlato – aká je jeho predpokladaná hodnota?