Cestovanie vlakom zadarmo po celý rok
Posted in Cestovanie

Cestovanie vlakom zadarmo je primárne určené pre deti, študentov a poberateľov niektorého z dôchodkov

Cestovanie vlakom zadarmo sa v uplynulom období stalo veľmi využívaným benefitom zo strany železníc. Vďaka cestovaniu vlakom zadarmo sa do značnej miery odbremenia cesty, keďže študenti takto získavajú alternatívu k dochádzaniu za štúdiom autom alebo ich do školy nedopravujú rodičia. Takisto sa zvýšila mobilita dôchodcov a tí môžu prakticky bez akýchkoľvek nákladov na dopravu cestovať po celom Slovensku. Podpora zo strany štátu vo forme cestovania vlakom zadarmo sa teda vráti

Continue Reading... Cestovanie vlakom zadarmo je primárne určené pre deti, študentov a poberateľov niektorého z dôchodkov