Cestovanie vlakom zadarmo je primárne určené pre deti, študentov a poberateľov niektorého z dôchodkov

Cestovanie vlakom zadarmo po celý rok

Cestovanie vlakom zadarmo sa v uplynulom období stalo veľmi využívaným benefitom zo strany železníc. Vďaka cestovaniu vlakom zadarmo sa do značnej miery odbremenia cesty, keďže študenti takto získavajú alternatívu k dochádzaniu za štúdiom autom alebo ich do školy nedopravujú rodičia. Takisto sa zvýšila mobilita dôchodcov a tí môžu prakticky bez akýchkoľvek nákladov na dopravu cestovať po celom Slovensku. Podpora zo strany štátu vo forme cestovania vlakom zadarmo sa teda vráti v podobe inak utratených peňazí zo strany týchto cestujúcich. Ak si totižto počas obedu kúpia obed alebo zaplatia vstup na niektorú z pamiatok, tak podporujú lokálnych podnikateľov. Cestovanie vlakom zadarmo je v praxi dostupné pre viaceré kategórie cestujúcich, pričom pre získanie nároku na takúto prepravu je potrebné v niektorých prípadoch splniť aj určité podmienky. 

Cestovanie vlakom rozhodne spôsobilo vyšší záujem o túto formu prepravy

Skupiny ktoré majú cestovanie vlakom zadarmo
Kategórie cestovania vlakom zadarmo

Prvou kategóriou cestujúcich, ktorá má nárok na bezplatnú prepravu sú deti do 6 rokov a tí nemusia mať vystavený žiaden preukaz a ani nemusia byť nikde registrovanými. Takéto deti teda môžu bezplatne cestovať v 2. triede v sprievode dospelej osoby. Ak by ste chceli cestovať súpravou InterCity, potom musí mať zakúpený lístok, ktoré cena však zahŕňa výlučne poplatok za miestenku. Ďalšou kategóriou sú deti vo veku 6 až 16 rokov a ich vek je potrebné dokladovať pri kontrole cestovných lístkov. Benefit cestovania vlakom zadarmo je dostupným aj pre študentov vysokých škôl a tí ho môžu čerpať až do ukončenia vzdelania na 2. stupni, resp. do dovŕšenia veku 26 rokov. Smerodajným je pre jeho ukončenie následne to, čo nastane skôr. Kontrole cestovných lístok sa takýto cestujúci preukážu bezkontaktnou čipovou kartu, ktorá je vydávaná zo strany vysokej školy. Podmienkou je však študovanie dennou formou a túto výhodu nemôžu čerpať cestujúci na externom štúdiu. Takáto podmienka je celkom logická a pri nich vychádzame z predpokladu, že takíto študenti sú zároveň aj pracujúcimi. Poslednou kategóriu cestujúcich sú dôchodcovia, ktorí musia byť pre bezplatné cestovanie registrovanými a prepravca im musí vystaviť príslušný preukaz. Podmienkou jeho vydania je poskytnutie fotografie, dokladu o poberaní príslušného dôchodku a občiansky preukaz. Viac o tejto téme si môžete prečítať na webovej stránke https://silverdium.sk/.

Author: Admin