Statik Bratislava ako poradca pri kúpe či prerábke

Statik Bratislava a jeho zodpovednosť

Rozhodli ste sa pre kúpu staršieho rodinného domu? Plánujete z podkrovia urobiť obytnú časť? Alebo chcete kompletne zrekonštruovať váš byt, rodinný dom či chatu? V každom z týchto prípadov pre vás môžu byť služby, ktoré poskytuje statik Bratislava, veľmi nápomocné. Pokiaľ ste sa napríklad rozhodli pre kúpu staršieho domu a viete, že bude potrebná jeho rekonštrukcia, najlepšie bude sa pred kúpou poradiť so statikom Bratislava. Takýto odborník posúdi, v akom stave je daná nehnuteľnosť, a tak vám bude vedieť povedať približnú cenu potrebnej rekonštrukcie. Môže sa stať, že zistíte, že na rekonštrukciu by bolo potrebné vynaložiť veľké množstvo financií, a že sa vám kúpa danej nehnuteľnosti vôbec neoplatí. 

Kedy je potrebné využiť služby statika

Statik Bratislava má veľkú zodpovednosť
Posudok statika v Bratislave

Pokiaľ máte vo vašom rodinnom dome podkrovie, ktoré nevyužívate a radi by ste z neho urobili plnohodnotné, obytné poschodie, bude potrebné vykonať odborný posudok, pri ktorom sa určí, či bude takáto prerábka vhodná a bezpečná. Dôvod, pre ktorý je takýto posudok potrebný je ten, že podkrovie nemusí byť prispôsobené na veľkú záťaž, čo treba zistiť ešte pred začatím prípadnej prerábky. Pokiaľ by rekonštrukcia podkrovia prebehla bez posudku statika, mohlo by sa stať, že sa podlažie preťaží, čo dokáže spôsobiť mnoho vážnych problémov. Statik Bratislava prehodnotí, či je vhodné dané podkrovie využívať na obytné účely. Pokiaľ konštrukcia podkrovia nie je dostatočne pevná na vami plánovanú prerábku, statik vám navrhne spôsob, ako je možné ho spevniť tak, aby bola následne možná jeho bezpečná rekonštrukcia. Okrem návrhu možných riešení vám statik Bratislava poskytne aj odhadované sumy, ktoré by spomínaná prerábka vyžadovala. Ak plánujete rekonštrukciu, pri ktorej budete búrať niektoré steny, respektíve časti stien, alebo chcete zatepliť podkrovie, posudok statika bude taktiež potrebný.

Nepodceňujte dôležité signály

Ak ste na vašom dome zaregistrovali vyskytujúce sa praskliny na stenách či na strope, netreba ich podceňovať. Môže to znamenať, že statika vašej nehnuteľnosti je narušená a vznikajú posuny stien. V takomto prípade čo najskôr oslovte odborníka, akým je statik Bratislava, aby posúdil či je vaša nehnuteľnosť bezpečná, a aby včas odhalil prípadné chyby, ktoré bude potrebné opraviť, aby bola vaša nehnuteľnosť opäť plne bezpečná. Pre objednanie kvalitných služieb statika navštívte stránku https://www.dobra-stavba.sk/.

Author: Admin