Šalovanie deky ako základ každej nehnuteľnosti

Šalovanie deky na začiatku stavby

Súčasťou každej nehnuteľnosti by mali byť predovšetkým pevné a kvalitné základy. Preto deka, ktorá je súčasťou týchto základov, by mala byť vyhotovená skutočne precízne. Deka je súčasťou každého jedného poschodia v nehnuteľnosti. Tvorí horizontálnu časť stavby všetkých podlaží, od základov až po podkrovie. Pokiaľ by deka nebola vyhotovená kvalitne, je veľké riziko vzniku množstva problémov. Pri nekvalitne postavených dekách sa stáva, že sa na nich časom začnú tvoriť praskliny, ktoré sa postupne rozširujú pozdĺž stropov. Častým príznakom neprofesionálne vyhotovenej deky je aj to, že po istom čase sa začne posúvať až o niekoľko centimetrov, čo dokáže narušiť statiku celej stavby. Najlepším riešením je vtedy osloviť statika, ktorý zhodnotí, či je stavba dostatočne bezpečná. Môže sa stať, že pokiaľ stavba nie je dostatočne pevná, tak bude potrebná jej rekonštrukcia. Spôsobom, ako sa dokážete vyhnúť takýmto problémom, je zveriť šalovanie deky, ako aj ďalšie časti výstavby ozajstným profesionálom.

Čo je to šalovanie?

Šalovanie deky má svoje limity
Možnosti šalovania deky

Šalovanie deky je spôsob, akým je deka vyhotovená. Je to stavebná technika, pri ktorej je využívaná konštrukcia, ktorá sa nazýva debnenie. Táto konštrukcia sa nainštaluje tak, aby bol po zatuhnutí betónu dosiahnutý požadovaný tvar stavby. Do debniacej konštrukcie sú umiestnené vence. Sú to kovové konštrukcie, ktorých úloha je držať stavbu pevnú a zabezpečiť to, aby sa nezačala svojvoľne posúvať ani po niekoľkých rokoch. Bez vencov by betón mnohokrát nebol schopný udržať si svoj požadovaný tvar, a to by mohlo spôsobiť znehodnotenie celej nehnuteľnosti, pokiaľ by sa betónová konštrukcia uvoľňovala až príliš. Po tom, ako sú vence umiestnené na svoje miesto, do debniacej konštrukcie sa naleje tekutý betón, ktorý sa nechá odpočívať aspoň na 24 hodín, aby dostatočne stuhol. Po stuhnutí betónu sa debniaca konštrukcia odstráni, prípadne je ponechaná ako súčasť stavby a týmto je šalovanie deky ukončené. 

Dostupné možnosti šalovania deky

Pri šalovaní deky je možné využiť jeden z dvoch typov šalovania, respektíve debnenia. Prvým druhom je jednorazové debnenie, ktoré sa po dokončení stavebných prác ponechá ako súčasť stavby, alebo už nebude možné ho druhýkrát použiť, pokiaľ je vyrobené z jednorazového materiálu. Druhým dostupným druhom je viacnásobné debnenie. Pri tomto type sa debniaca konštrukcia po stuhnutí betónu zo stavby odstráni a je možné ju použiť až cez 200-krát. Pre kvalitné šalovanie deky, ako aj pre iné murárske služby, sa obráťte na profesionálov na stránke https://www.mojmurar.sk/.

Author: Admin