Aký je to nízkoenergetický dom a čo všetko ho ovplyvňuje?

Nízkoenergetické domy a budovy

Určite ste si všimli stavebný búm, ktorý jednoducho momentálne prebieha. Určite nám dáte za pravdu, že boli potrebné určité opatrenia aby aj napriek veľkému stavebnému búmu bola naša planéta a celé životné prostredie chránené. Od prvého januára 2021 sa môžu stavať už len nízkoenergetické domy, ktoré musia spĺňať určité nízkoenergetické štandardy, inakšie nebude stavebníkovi vydané stavebné povolenie, a teda nebude ani možné začať takýto dom stavať. 

Aký je to nízkoenergetický dom, a čo ho ovplyvňuje?

Obľúbené nízkoenergetické domy
Certifikát nízkoenergetických domov

Za nízkoenergetické domy považujeme rodinné domy, ktoré spĺňajú energetickú triedu A0. To, aby nízkoenergetické domy dosiahli energetickú triedu A0, ovplyvňuje množstvo faktorov. Tie najzákladnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú nízkoenergetickosť sú najmä použité materiály, ale najmä spôsob vykurovania vášho rodinného domu. Nízkoenergetické domy sú spravidla vykurované prostredníctvom solárnych panelov, a inými ekologickými spôsobmi, ako je napríklad vykurovanie prostredníctvom kotla na drevo, či plynovým kotlom. Všetky tieto spôsoby vykurovania sú kombinované s vykurovaním prostredníctvom kotla. Pri splnení energetickej triedy je potrebné vybrať si spôsob vykurovania, ktorý najmenej zaťažuje životné prostredie. Okrem týchto dvoch základných podmienok, môžeme hovoriť aj o samotnej polohe rodinného domu, orientácia na nejakú svetovú stranu taktiež ovplyvňuje energetickú triedu. Kvalitne a profesionálne, hlavne takto musí byť váš rodinný dom postavený. Energetická trieda je jedna vec, ale druhá vec je to, že váš dom, alebo akékoľvek energetické domy musia byť postavené kvalitne od profesionálnych a odborných spoločností, pretože rodinný dom je niečo, čo staviate na celý život. Kvalitný dom je taký dom, ktorý je postavený z kvalitných materiálov, kvalitnou prácou a najmä presne podľa projektovej dokumentácie. Na toto si treba dať skutočne záležať, pretože ak stavebný úrad zistí nedostatky, nevydá vám kolaudačné rozhodnutie. V prípade, že budete žiadať stavebné povolenie na rodinný dom, ktorý nie je nízkoenergetický, takéto stavebné povolenie vám nebude vydané, a teda stavba rodinného domu vám nebude umožnená. Ak sa chcete dozvedieť viac, o tom čo sú to nízkoenergetické domy, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://odzakladov.sk/, kde nájdete veľké množstvo zaujímavých informácií, rád čo typov pri stavbe nízkoenergetických domov.

Author: Admin