Mzdová agenda a spracovanie miezd krok za krokom

Spracovanie miezd a mzdová agenda cena pre podnikateľov

Každý zamestnanec na začiatku mesiaca nedočkavo čaká na výplatnú pásku a na to, kedy sa mu finančné prostriedky zobrazia na bankovom účte alebo mu budú jednoducho vyplatené iným spôsobom. Za tým, aby bola výplatná páska zamestnancovi doručená tak včas, ale hlavne správne, stojí kopec práce. Zamysleli ste sa niekedy, čo všetko tomu predchádza? Spracovanie miezd a mzdová agenda cena predstavuje činnosť, ktorá sa skladá z viacerých krokov. Z toho dôvodu by mal byť výstup – výplatná listina, stanovená správne.

Čo je to personálna a mzdová agenda?

Spracovanie miezd a mzdová agenda cena pre živnostníkov
Možnosti spracovania miezd a mzdovej agendy

Podnik sa skladá z viacerých zamestnancov. Tí za odvedenú prácu dostávajú mzdu, ktorá sa skladá z viacerých zložiek a výpočet finálnej hodnoty ovplyvňuje mnoho faktorov. Mzdová agenda predstavuje agendu o mzdách jednodlitlivých zamestnancov. Personálna agenda zase obsahuje komplexné informácie o všetkých personálnych zdrojoch danej spoločnosti. Čo sa týka personálnej agendy, sú v nej uvedené informácie, ako napríklad životopisy, dochádzka, osobné údaje o zamestnancovi (ako napríklad meno a priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia ale napríklad aj e-mailová adresa). Na personálne oddelenie zamestnanec prichádza v momente, keď nastupuje do pracovného pomeru. Prichádza sem podpísať pracovnú zmluvu. To isté platí aj v prípade, ak zamestnanec chce ukončiť pracovný pomer. Personálne oddelenie je tiež zodpovedné aj za vystavenie zápočtového listu, ktorý musí byť riadne odovzdaný zamestnancovi. Zo zápočtového listu musí byť zrejmé, ako dlho zamestnanec pre danú spoločnosť pracoval. Mzdová agenda zase predstavuje agendu, ktorá sa zameriava na všetky údaje a informácie o mzde zamestnanca. Je úzko spojená s jej riadnym výpočtom. Evidujú sa v nej napríklad presčasové hodiny, sociálne pripoistenie, vyčerpané dni dovolenky a podobne. Personálna a mzdová agenda môže byť vedená buď interne, a to tak, že má spoločnosť k dispozícií špecialistu, ktorý sa v tejto oblasti vyzná. Ďalším spôsobom je externé vedenie, ktoré je realizované prostredníctvom tretej strany. Oba spôsoby majú svoje výhody, ale aj nevýhody.

Personálna a mzdová agenda vedená externe

Dôležité je, aby bola mzda vypočítaná správne. Veľké spoločnosti sa zameriavajú na to, že dávajú túto činnosť do rúk tretej strane, ktorá sa v danej oblasti skutočne rozumie. Nestane sa teda, že budete musieť platiť mzdovú účtovníčku a tá sa bude musieť neustále vzdelávať, nakoľko sa podmienky neustále menia. Spracovanie miezd a mzdová agenda cena je uvedená na stránke https://www.easystart.sk/. Odľahčite sa od tejto činnosti aj vy!

Author: Admin