Dokumentácia GDPR – týka sa aj vás?

Gdpr dokumentacia a jej vznik

Pokiaľ vlastníte firmu, pravdepodobne ste už o GDPR nariadení niečo počuli. Ak ešte nie, v nasledujúcich riadkoch vás s ním oboznámime. Toto nariadenie bolo vydané Európskou úniou už v máji 2018. Táto skratka znamená General Data Protection a v podstate ide o ochranu osobných údajov každého jednotlivca. Tie sa totiž dajú veľmi jednoducho zneužiť. Aby sme tomu mohli účinne predchádzať, každá firma i subjekt, ktorý s citlivými údajmi pracuje, má povinnosť vypracovať dokumentacia GDPR. O čo v nej vlastne ide a na koho sa obrátiť v prípade, že potrebujete pomoc? 

Nesprávne vypracovaná dokumentácia GDPR – čo vám hrozí?

Dokumentacia gdpr a jej opodstatnenie
Dokumentácia gdpr a jej forma

Dokumentácia GDPR je povinnosť každej jednej firmy, preto ju rozhodne neberte na ľahkú váhu. Môže sa totiž veľmi ľahko stať, že dostanete pokutu od Úradu na ochranu osobných údajov. Tento úrad každoročne eviduje tisícky porušení v súvislosti s ochranou osobných údajov. Pokiaľ má firma nesprávne vypracovanú dokumentáciu, hrozia jej skutočne vysoké finančné pokuty. V najhorších prípadoch sa môže vyšplhať až na 4% z ročných tržieb firmy. Úrad na ochranu osobných údajov sa spravidla zameriava hlavne na firmy, ktoré aktívne pracujú s osobnými údajmi, majú veľa nových, ale i odchádzajúcich zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a podobne. Rizikom môže byť aj to, ak pracujete so zastaranými technológiami, ktoré nedisponujú dostatočnou ochranou a podobne. Našťastie na dokumentáciu GDPR nemusíte byť sami. 

Potrebujete poradenstvo v oblasti GDPR?

Vypracovať dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov je pomerne komplikovaná záležitosť. Ak sa vás teda táto povinnosť priamo týka, odporúčame obrátiť sa na poradcu pôsobiaceho v oblasti GDPR. Takéto poradenstvo sa poskytuje buď osobne alebo online, čo je výhodné najmä pre podnikateľov, ktorí sú v zhone a majú málo času. Poradca vám nielenže vysvetlí všetko, čo potrebujete o dokumentácii GDPR vedieť, ale vám aj pripraví podklady, na základe ktorých budete vo vašej firme pracovať s citlivými údajmi. Vypracuje s vami projekt, ktorý je jednou zo základných povinností všetkých, ktorí s osobnými údajmi pracujú. Ďalšou povinnosťou je určenie osoby vo firme, ktorá bude za dodržiavanie GDPR zodpovedať. Hľadáte pomoc si vypracovaní dokumentácie GDPR? V tom prípade neváhajte a kliknite na webovú stránku https://gdpr-data.sk/ ešte dnes.

Author: Admin