Panama Papers jsou leakem století
( 5. dubna 2016 )

Leak nebo hack, panamské "papíry", ve skutečnosti přes jedenáct miliónů online dokumentů a e-mailů otřásá světem.


K problematice se vyjádřím zatím heslovitě a neliterárně:

1) Že existují daňové ráje jistě není žádné tajemství ani překvapení. Panama Papers ale odhalují několik zásadních věcí. Za prvé rozsah: jen tato právní kancelář - je "čtvrtá největší", ale podobné operace dělají stovky kanceláří - vytvářela čtvrt miliónu (!) společností, které byly pouze prázdnými schránkami pro účely typicky daňových optimalizací, odhalených dokumentů bylo 11 miliónů (sama právní kancelář "uklidňuje klienty", že unikla jen "malá část" dokumentů). Jen z ČR se jednalo o cca 300 osob a několik desítek tisíc dokumentů. Za druhé z dokumentů vyplývá, co všechno se přesně dělalo a jak, v jakém množství a objemu. Za třetí, což bude zřejmě nejexplozivnější, jakých konkrétních osob se to týkalo a co tyto osoby prováděly.

2) Právě tak není překvapením, že mezi osobami, které využívaly daňových rájů, jsou nejvyšší představitelé ze zemí, kde bez úplatku pomalu ani nepřejdete křižovatku na zelenou: Rusko, Ukrajina, Egypt, Libye či Sýrie. Překvapením ale je, že těchto služeb využíval například islandský premiér nebo otec současného britského premiéra. Zdroje tvrdí, že je v tom namočeno 72 hlav států: myslím, že budou padat hlavy a nebude jich málo. (Chudák islandský premiér zřídil offshore společnost pro zacházení se svým dědictvím a nejspíše se nedopustil ničeho nezákonného, ale nejspíš to odnese i tak).
Právě tak budou s největší pravděpodobností budou na povrch vyplouvat jména známých celebrit, sportovců či "úctyhodných" podnikatelů. Seznam uvádí 29 lidí ze seznamu 500 nejbohatších osob planety nebo třeba taky fotbalistu Messiho.

3) Podstatné: je tato činnost legální nebo nelegální? Obojí. Metody "daňové optimalizace" využívají platných zákonů, mohou být sice nehezké a eticky sporné, ale zákonné; právě tak ale mohou být za hranou zákona. Než samotné offshore procesy je potřeba posuzovat samotný nabytý majetek: pokud jej do offshoru uloží podnikatel, který jej získal férovým podnikáním, je to zcela něco jiného než když přes Panamu protečou dvě miliardy dolarů pro Putina, který má jediný legání příjem z prezidentského platu (Putin v roce 2013 přiznal celkový příjem 1.52 mil. Kč, na uvedené dvě miliardy by tedy musel prezidentovat asi 1200 let).
Právě peníze veřejně činných osob budou ostře sledované, protože budou-li výrazně přesahovat jejich mzdy, není pro to prakticky jiné vysvětlení než že a) pocházejí z korupce, b) cílem použití offshoru bylo skrýt jak původ peněz, tak jejich vlastníka.

4) Další podstatné: pojem "daňový ráj" je v tomto spíše zavádějící. Ještě spíše než o nezdanění výnosu jde o to, že v těchto proslulých offshore lokacích jsou nedohledatelní vlastníci a nevysledovatelné též samotné převody peněz. Offshore lokace nejsou součástí mezinárodních finančních systémů, jako je ESD (European Savings Directive) v Evropě; offshore státy či domicily odmítají sdělovat jakékoli informace, nespolupracují s vyšetřujícími orgány EU nebo USA, nevydávají podezřelé osoby atd.

5) Panama Papers ukazují hezky černé na bílém, jak v některých případech probíhala malá domů. Státní peníze (v bance kontrolované státem, jiná aktiva státu či města) se bez řádného zajištění a ručení půjčily nějaké firmě, tato firma s domicilem v daňovém ráji zase poslala peníze dál a pak zase dál, nakonec skončily v offshore společnosti, kterou vlastnil ten člověk, který půjčku podepsal. Firma, která si peníze půjčila, je nevrátila a zkrachovala. Offshore lokace tak posloužila k zakrytí peněžních toků a vlastního ilegálního jednání. Toto se dle Panama Papers dělo např. u ruských bank.

6) Další častá využití offshore společností 
a) U manželských párů, z nichž jeden je bohatý a nechce riskovat dělení majetku při rozvodu.
b) U režimů, které jsou pod mezinárodními sankcemi k provádění zakázaných obchodů, vyvádění peněz atd.
c) K praní špinavých peněz, tj. k legalizaci peněz získaných jinou trestnou činností
d) K vyhýbání se placení daní: výnos je poslán do daňového ráje, není tedy zdaněn (schránka v daňovém ráji nafakturuje fiktivní činnosti a tím pádem inkasuje), schránka pak koupí nemovitosti či jiná aktiva ve prospěch konkrétního beneficienta atd.

7) Zcela nepochybně zahájí daňové úřady evropských i dalších zemí rozsáhlá vyšetřování (zřejmě již mají kompletní Panama Papers k dispozici) a bude se danit a budou se doměřovat pokuty, které mohou být i obrovské. Žádný stát si nenechá ujít příležitost dostat zpátky domů miliardové sumy.

8) Dopad se týká i obřích evropských bank, jako je HSBC, Credit Suisse, UBS nebo Societe Generale (vlastník Komerčky). Tyto banky dle Panama Papers pomáhaly zakládat svým klientům offshorové bankovní účty a provádět transakce, a to v tisících případů.

9) Jak může offshore byznys tak "prosperovat", že jej bezproblémově využívají stovky tisíc lidí a že kromě neetických, ale legálních využití slouží i k zakrývání evidentně kriminálních aktivit? Jakkoli je boj proti němu obtížný, je zřejmé, že snaha je často jen předstíraná. Řada věhlasných offshore rájů patří mezi britská zámořská teritoria, tj. pod britskou jurisdikci (např. i ony vyhlášené "Kajmany", Isle of Man atd). Britská vláda verbálně slavnostně vyhlašuje boj proti daňovým rájům, zatímco otec britského premiéra je sám využívá. Je nepochybně možný a realizovatelný daleko tvrdší postup, ale není k němu evidentně ona pověstná "politická vůle": běžní voliči problém podceňují a ti neběžní z něj naopak velmi těží.