Daří se nám dobře? Jak komu.
( 21. ledna 2016 )

Statistiky, které ale nejsou nikde publikovány a musíte si je vytahat sami, sdělují... zajímavé věci.


Je slavnostně říkáno, že se nám daří dobře - tedy že se "české ekonomice daří dobře" - protože ekonomický růst je rekordně vysoký a rekordně nízký. Jak se daří české ekonomice, to nevím, protože jsem ji dosud na ulici nepotkal, abych se jí zeptal; tak se dnes místo toho podívám, jak se daří lidem.
Léta celkem umanutě říkám, že důležité je se dívat nejen na to, jak roste "hádépé" nebo jak se vyvíjí průměrná mzda, ale že se společnosti daří tak dobře, jak se daří těm, kteří jsou naspodu - kteří pracují tak jako většina ostatních, ale berou za to nízké mzdy. Mzda "těch dole" je statisticky odborně označená a používají se pojmy dolního decilu (tj. 10% lidí s nejnižšími mzdami), případně dolního kvartilu (25% lidí s nejnižšími mzdami). O těchto číslech se nikde moc nedočtete a i na staťáku(www.czso.cz) musí člověk hodně kutat, aby něco vykutal.
Podívejme se na několik dat, sestavím to tu do tabulečky.
Prům mzda (Kč) dolní decil dolní kvartil
1995                   4879          5963
2007                  10381        13659
2015                  11865        16155
(za 2015 jsou údaje za první pololetí)
Tedy: zatímco mezi roky 95-07 vzrostly "mzdy nejchudších" o 212%, mezi roky 2007-2015 pak vzrostly už pouze o 9% za celé toto období (!). U širšího vzorku dolního kvartilu to je obdobné: 229% oproti 18%. Podotýkám, že se jedná o mzdy v absolutních hodnotách, nejsou tedy očištěné o vlivy inflace, a že je nutné říci, že v první sledované periodě byla inflace vyšší, v druhé pak nižší. Máme-li tedy připočítat vlivy inflace (dle kalkulačky na penize.cz), pak:
- v období 1995-2007 činila celkově 63% (dolní decil i kvartil mezd tedy rostl dvojnásobně rychleji než inflace!)
- v období 2007-2015 (loňský rok odhaduji na 0.5%, není dopočten) činila celkově inflace 17.2% - to znamená, že lidé v dolním decilu si docela citelně pohoršili, lidé v dolním kvartilu zcela nepatrně polepšili.
- a je ještě dobré dodat, že mezi roky 2007 a 2015 rostla průměrná mzda o 25%, tedy celkem slušně nad inflaci.
Tato čísla jsou jednotlivá, vytrhaná - chtělo by to udělat kompletní daňové řady, vzít si do prádla i další decily/kvartily včetně těch nejvyšších, dát do porovnání dvojí metodiky (trochu jinou užívá ČZSO a trochu jinou MPSV), a co je možná nejdůležitější vůbec, dát do porovnání mzdy a koše základních životních potřeb, to, bez čeho se člověk neobejde, chce-li žít důstojně: potraviny, bydlení, energie, oblečení. Nesetkal jsem se s tím, že by to někdo dělal - pochopitelně, všichni domácí ekonomové jsou vytíženi obchodováním na kapitálových trzích a když už dostanou minutku v televizi, zabývají se tím, o kolik na pražské burze vzrostla Erste nebo jak se budou vyvíjet čínské akcie.
Ve výsledku tak dostáváme krásně zkreslenou realitu. Třetina až polovina lidí nechodí k volbám, neboť je nespokojená tak nějak paušálně se všemi politickými reprezentacemi, a docela oprávněně, protože se jim daří "tak nějak stále stejně mizerně" bez ohledu na to, kdo je momentálně u vesla, jaké zákony se schválí, jaká opatření se přijmou. Dolní třetina žije s minimální až žádnou finanční rezervou, protože ji není z čeho vytvořit - z třinácti tisíc hrubého opravdu finanční polštář neušijete. Stačí málo, finanční nehoda která může postihnout každého kdykoli, bez rezervy nastává pád na dno - třeba k lichvářům a následně do exekucí (momentálně cca milión lidí - z toho je krásně vidět, jak je dolní decil, opakuji ještě jednou, pracujících a vydělávajících lidí ohrožen). 
Stát říká: vy se nemáte špatně, protože nezaměstnanost je pod šest procent a HDP roste jak dlouho nerostl. Oni říkají: no jo, ale na výplatních páskách to teda nevidíme. Stát říká: tak to bude asi chyba někde u vás, musíte pracovat více a usilovněji. Co odpoví oni, je již nepublikovatelné.
Neumím dát žádnou odpověď a žádný recept, tomu jsou povolanější. Jen si dovoluji tyto skutečnosti vytáhnout na světlo, když už se k tomu ti povolanější nemají. Nůžky příjmové nerovnosti se rozevírají a podstatné není to, že rychle rostou mzdy nejvyšší, ale že v přepočtu na stálé ceny klesají mzdy nejnižší - a to dříve nebývalo.

Poznámka na okraj: samozřejmě zde záměrně srovnávám dvě odlišná období - období silně růstové a období "krize", nicméně opět obracející se do růstu. Jde ale o to, že v růstovém období i růst nejnižších mezd dvojnásobně předrůstal HDP, zatímco v následujícím období, ve kterém byl růst HDP malý, ale byl, už se žádný růst nejnižších mezd nekonal, naopak ve stálých cenách klesaly - zatímco vyšší mzdy zhruba růst HDP kopírovaly.