Korejská válka

Na zahraničně-vojensko-politického experta jsem si tady ještě nehrál, ale všechno je jednou poprvé.

Zemanova otočka důležitější než hrozící jaderný konflikt

Srovnejme si titulní stránky českých a zahraničních seriózních deníků, včetně internetových: u nás je eskalace napětí na korejském poloostrově pátou-šestou zprávou dne, v zahraničí je to setrvale nejsledovanější téma. Nejde jen o státy velmocenského rozměru – i třeba sousední Slováci nebo Poláci věnují Korejím větší pozornost než my.
 
Zdá se mně, že čeští vydavatelé zvláště u online titulů jsou natolik posedlí návštěvností, že už zcela zapomněli na profesní zásady. Budou cpát na titulku Zemanovu otočku, ač je to naprostá irelevantnost, ale podívají se na ní statisíce lidí, kteří navíc přidají další stovky tisíc stran do diskusí, kde se baví o tom, jestli byl i tentokrát opilý moc nebo jen standardně. Je to na samostatný rozbor, ale stojí za to poukázat například na sebecharakteristiku deníku iDnes na stránkách MaFry: nejdůležitější informace o iDnesu už není to, že je kvalitní a jaké informace přináší, ale že má „v průměru 4 milióny čtenářů měsíčně“.
 
Upřednostňování domácích banalit nad zásadním děním ve světě (například také: budoucnost EU, konflikt Palestina-Izrael ad.) je pro nás typické. Naši uzavřenost do české kotlinky, která je „přece ze všech stran chráněna horami“ vystihl nepřekonatelně Karel Čapek ve Válce s mloky, kde pan Povondra sice vystřihuje z novin všechny zprávy o tom, jak mloci vyhazují do povětří jeden kontinent za druhým, ale je v naprostém klidu, protože se k nám přes ty tvrdé Krušné hory neprokoušou. Jistě, úřednice z Čáslavi skutečně neovlivní konflikt mezi KLDR a Jižní Koreou, když o něm bude číst vše, co bylo napsáno, ale vede to k tomu, že lidé podobně ignorují i důležitá domácí témata, nechávají se krmit banalitami a pěnou dní, následně pak mají velice povrchní povědomí i o domácím společenském a politickém dění, a v důsledku pak ve volbách zkratkovitě dají hlas nejbližšímu lumpovi, který se ve svých pěti minutách slávy odprezentuje jako rytíř na bílém koni, ktetý to tu všechno spasí.
 
A konečně: pokud by na korejském poloostrově ničivý, nedejbože jaderný konflikt skutečně vypukl, mělo by to na světovou ekonomiku, politiku i další dění – a tedy i na nás, s nepatrným zpožděním – dopad, proti kterému je finanční krize jen legráckou. Na to prosím vemte jed.
Korea jako ilustrace, kam vede komunismus i kapitalismus
Je to mírně off topic, ale neodpustím si. V současné době je slyšet hodně hlasitých debat a přesvědčivě podávaných názorů, že kapitalismus „selhal“ a že je tedy nutné se vrátit k socialismu, oprášit Marxe a namísto legalizovaného loupení konečně dělat něco pro prosté lidi, například pořádně zkásnout bohaté. Troufám si dokonce odhadnout, že zhruba takovýto názor u nás zastává polovina populace.
 
Nejlepší ilustraci toho, „co by kdyby“, podávají právě oba korejské státy. Nesrovnáváme totiž mezi vzdálenými státy, mezi různorodými národy, ale mezi „Korejci a Korejci“, a můžeme se plasticky podívat, kam jedny i druhé zavedly dva systémy typické pro moderní dobu: demokracie a kapitalismus (se všemi chybami) a socialismus (se všemi chybami).
Není pochyb o tom, že v Jižní Korei panuje tvrdý kapitalismus: spousta práce, vítězí silnější, žádné velké milosrdenství s těmi, kteří prohrají. A není pochyb o tom, že chudí lidé v Jižní Korei nemají na růžích ustláno a nikdo se s nimi příliš nepáře (o sociálních polštářích, jaké platí obvykle v evropských zemích, se jim může jenom zdát). Jenomže většina obyvatelstva žije ve velmi slušném až vysokém životním standardu, má kvalitní vzdělání i špičkovou péči o zdraví, k dispozici je vynikající vzdělání i možnosti uplatnění. Severní Korea pak buduje „socialistickou“ společnost s takovou vervou, že chudí jsou v podstatě všichni, plná břicha mají jen represivní složky státu (kterých je požehnaně) a skutečně dobře – tedy aspoň na úrovni člověka v Jižní Korei s průměrnou mzdou - se má možná jen pár stovek lidí v zemi. Země je závislá na zahraniční pomoci a ani ta nestačí k odvrácení hladomorů – tedy země neumí své občany ani uživit, i kdyby jim vše, co vypěstuje, rozdávala. (Záměrně nezmiňuji faktory svobody či nesvobody, protože to spoustě lidí u nás toužícím po „socialismu“ stejně nic neříká).
 
Nejde tu o spor, je-li socialismus (jeho ideje) špatné nebo dobré; problém je, že tím, jak odstraní svobodu i volnou soutěž, vždy sklouzne k totalitě a diktatuře, která pak vede k strádání všeho obyvatelstva, k odpudivému, represívnímu, vraždícímu režimu. V historii lidstva se to ukázalo už tolikrát, že je zbytečné se kojit nadějí, že nějaký nový socialismus bude konečně ten dobrý a správný. A všem, kteří argumentují tím,jak se dobře vede Číně, kde přece také vládnou komunisté, je potřeba říci: není země s tvrdším a brutálnějším kapitalismem (se všemi jeho atributy „legální loupeživosti“) než je právě Čína. Tento stát, přestože nominálně je pod rudou vlajkou, je ve skutečnosti velmi tvrdou ultrapravicovou diktaturou, kdy je sice soukromé podnikání povoleno, ale vše je pod kontrolou nevolené bandy gangsterů, kteří mají rudou vlajku jen jako zástěrku, která snad ještě někoho zmate. Myslím, že pokud by v Česku byl zaveden od zítřka „čínský režim“, tak se z toho tři čtvrtiny českých „pracujících“ lidí okamžitě zhroutí.
 
Severokorejská armáda je nebojeschopná, stejně jako byly všechny podobné předtím
Jsme zpět v Severní Koreji. Myslím si – ale berte to skutečně jen jako osobní názor, nepodpořený žádnými tvrdými daty, ani jedním – že vojenské schopnosti této země jsou v podstatě nicotné, a i přes obrovský počet tzv. mužů ve zbrani. (Těch je, včetně záloh, údajně asi 10 miliónů, skoro 40% veškeré populace!).
 
Myslím, že nemůže existovat režim, který je současně naprosto neschopný svoje obyvatelstvo uživit a ošatit (tedy je vlastně organizačně nicotný a zkrachovalý) a současně má superschopnou, vycvičenou a vyzbrojenou armádu. Vzpomínám dobře na doby totality u nás, které byly ve velmi, velmi jemném vydání „severokorejské“: nabubřelá socialistická hesla a sebeprezentace, okázalé předvádění „mas“ armády pochodující po letenské pláni – a ve skutečnosti nic nefunguje, vše je jen nakašírované a vylhané. Československá lidová armáda v podstatě nefungovala. Vojáci necvičili, ale psali si do deníků, jak jsou vycvičení. Střelby se nekonaly, jen se to napsalo do papíru. Nikdo ve skutečnosti neviděl jediný ostrý výstřel, třebaže jsme všichni byli „bděle na stráži proti imperialistickému nepříteli“. Cvičení se odehrávala výhradně na mapách, a když už se jednou za dva roky někam vyjelo, polovina vozů ani nedojela k cíli kvůli katastrofálnímu technickému stavu. Historek o naprosté nebojeschopnosti místní armády můžu z vlastních zážitků (ještě jsem zažil tu socialistickou vojnu) dávat kupy.
 
Henry Kissinger, jeden z nejvýznamnějších amerických politiků a zahraničněpolitických poradců, napsal po ukončení studené války zhruba toto: že poté, co padly bariéry a začaly se vyměňovat informace o skutečné vojenské síle a její stavu u velmocí, pro něj bylo největším překvapením, v jak bídném stavu sovětská vojenská síla byla, a to po celou dobu od druhé světové války. A uvedl, že Amerika i ostatní svět setrvale žil v omylu, že proti nim stojí nesmírně silná a dobře vyzbrojená a vycvičená armáda – a z toho vyplynula i praktická politika (chlácholení, ustupování atd.). To, že je SSSR v podstatě vojensky na kolenou a bez praktických schopností vykonat kvalitní pozemní operaci, se poznalo až z afghánské války, která byla vlastně prvním testem „Rudé armády“ od porážky Hitlera, čehož pak využil nastupující prezident Ronald Reagan, který si uvědomil, že ruské výhrůžky jsou plané a řinčení zbraněmi směšné.
 
Pro člověka ze Západu je obtížné, až nemožné pochopit, že je možné vlastně žít a fungovat v tak velké lži a předstírání: že jedni lžou, a druzí samozřejmě vědí, že ti první lžou, ale nedávají to najevo, a lež šíří dál. Že všichni v armádě vědí, že by ji zahnala na útěk i tlupa indiánů, ale neustále chrlí zprávy o „bojové připravenosti a odhodlání zdrtit nepřítele“ a podobně. Kissinger sám uvádí, že dostávali od svých výzvědných služeb informace o mizivé bojeschopnosti jednotek zemí Varšavské smlouvy, ale že jim nevěřili, že si mysleli, že to jsou jen podstrčené informace, že tyto země mají dobře ukryté super-armády, na které ještě nepřišli a podobně.
 
Nevěřím, že by to v KLDR bylo jinak. Doba je jiná než před padesáti-sedmdesáti lety; informace se šíří a myslím, že i Severokorejci moc dobře vědí, jak vypadá život na druhé straně ostnatého drátu, stejně jako jsme to věděli my. Jen jsme to nesměli říkat, měli jsme vytvořenou autocenzuru, kterou mají (zřejmě ve velmi dokonalé formě, protože tresty jsou smrtící) i Severokorejci. A jsem přesvědčen, že kdyby došlo ke skutečnému válečnému konfliktu, pak by největším problémem pro Soul nebyla ani tak jedna či dvě zbloudilé rakety, ale co dělat s patnácti milióny vyhublými uprchlíky ze severu, včetně armád dezertujících vojáků. A že by to byl v důsledku řádově větší problém než napravovat škody po pár raketách.
téma: Bloc.cz - 08.04.2013  


Komentáře ke článku celkem: 64
Zajímavé, ale ...Jirka08. 04. 2013 12:29
 RE:RE: Zajímavé, ale ...Jiří Hlavenka08. 04. 2013 12:55
 RE:RE: Zajímavé, ale ...David Filip08. 04. 2013 13:23
 RE:RE: Zajímavé, ale ...thr08. 04. 2013 13:32
cernobily svetHynek08. 04. 2013 14:19
 RE:RE: cernobily svetthr08. 04. 2013 14:26
Pár poznámekpedro08. 04. 2013 14:40
 RE:RE: Pár poznámekthr08. 04. 2013 14:57
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 15:45
 RE:RE: Pár poznámekthr08. 04. 2013 15:58
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 17:48
 RE:RE: Pár poznámekJiří Hlavenka08. 04. 2013 19:03
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 19:57
 RE:RE: Pár poznámekJiří Hlavenka08. 04. 2013 16:02
 RE:RE: Pár poznámekthr08. 04. 2013 16:19
 RE:RE: Pár poznámekJiří Hlavenka08. 04. 2013 17:15
 RE:RE: Pár poznámekAbraxis08. 04. 2013 17:44
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 18:08
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 18:07
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 18:01
 RE:RE: Pár poznámekJiří Hlavenka08. 04. 2013 19:36
 RE:RE: Pár poznámekpedro08. 04. 2013 20:17
 RE:RE: Pár poznámekmma09. 04. 2013 16:47
Sporné posuzování bojeschopnostiPetr08. 04. 2013 15:14
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostithr08. 04. 2013 16:06
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostibobr08. 04. 2013 18:17
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostipedro08. 04. 2013 18:41
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostithr09. 04. 2013 10:48
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostibobr09. 04. 2013 23:31
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostixxx18. 04. 2013 19:00
 RE:RE: Sporné posuzování bojeschopnostithr23. 04. 2013 08:34
Kolik by stálo sjednocení:Radek08. 04. 2013 23:51
 RE:RE: Kolik by stálo sjednocení:pedro09. 04. 2013 08:08
 RE:RE: Kolik by stálo sjednocení:pedro09. 04. 2013 08:14
 RE:RE: Kolik by stálo sjednocení:vávra15. 04. 2013 22:20
Severni vs Jizni KoreaJarda09. 04. 2013 10:20
 RE:RE: Severni vs Jizni KoreaJiří Hlavenka09. 04. 2013 10:42
 RE:RE: Severni vs Jizni KoreaJiho09. 04. 2013 12:55
 RE:RE: Severni vs Jizni KoreaJiří Hlavenka09. 04. 2013 17:12
 RE:RE: Severni vs Jizni Koreathr09. 04. 2013 11:12
 RE:RE: Severni vs Jizni KoreaMiki10. 04. 2013 20:35
 RE:RE: Severni vs Jizni Koreathr11. 04. 2013 11:40
Sever a JihJiho09. 04. 2013 13:08
 RE:RE: Sever a Jihthr09. 04. 2013 13:22
 RE:RE: Sever a Jihpedro09. 04. 2013 17:09
 RE:RE: Sever a Jihthr10. 04. 2013 10:08
 RE:RE: Sever a Jihpedro09. 04. 2013 17:03
 RE:RE: Sever a JihJiří Hlavenka09. 04. 2013 17:24
 RE:RE: Sever a Jihpedro09. 04. 2013 17:45
 RE:RE: Sever a JihJiho09. 04. 2013 18:44
 RE:RE: Sever a JihJiří Hlavenka09. 04. 2013 19:50
 RE:RE: Sever a JihJiho10. 04. 2013 05:44
 RE:RE: Sever a JihJiří Hlavenka10. 04. 2013 09:20
 RE:RE: Sever a JihJiho10. 04. 2013 18:37
 RE:RE: Sever a JihJiří Hlavenka10. 04. 2013 20:13
A ještě jeden oblíbený mýtusJiho09. 04. 2013 18:32
 RE:RE: A ještě jeden oblíbený mýtusbobr21. 04. 2013 14:14
 RE:RE: A ještě jeden oblíbený mýtusJiho22. 04. 2013 19:51
je to hnusqvok10. 04. 2013 01:25
 RE:RE: je to hnusJiho10. 04. 2013 05:45
Zajímavé srovnáníJiří Hlavenka10. 04. 2013 09:21
SeKo armadaAG.11. 04. 2013 08:53
Takove vocko do KLDRxxx18. 04. 2013 19:20
 RE:RE: Takove vocko do KLDRJiho22. 04. 2013 19:58
Přidat příspěvek
 
Zavřít formulář
Odeslání článku e-mailem


SkyPicker

Glosy

Může Apple vůbec něčím potěšit... investory?

24.01.2013
Firma Apple ohlásila kvartální výsledky, které jsou "monstrózní", investory přesto nepotěšila a akcie firmy jdou dolů. Divné? Firma utržila 54,5 miliardy za kvartál a zisk činil 13 mili…více zde
Další glosy
Levné volání Fayn