Jak chcete vládnout lidem, kterým nerozumíte a o kterých nic nevíte

Chtěl jsem napsat něco přechytralého k prezidentské volbě, ale všechno bylo řečeno a dnes je to už passé. Souvislosti s ní ale jsou i v tomto tématu k nalezení.

Vidíme kolem docela zřetelně, že se lidé radikalizují, dávají najevo velkou nespokojenost, naštvanost až nenávist k současným mocným, přivracejí se ke komunistům nebo k nejrůznějším “novým prorokům”, jako je třeba Okamura nebo Franz. Hledají a vyslovují se různé příčiny, ale myslím, že pojmenování příčin (například že za to můžou “staří lidé, loajální voliči KSČ”, že s tím tedy nejde moc dělat a musí se počkat, až vymřou, a pak to bude dobré) je hodně nepřesné. Že si lžeme sami sobě do kapsy a můžeme být nemile překvapeni.

Města utíkají venkovu. Praha utíká městům.

Pomíjíme, jak je toto důležité. Za “socialismu” rozdíl mezi městem a vesnicí byl také, ale jiný než nyní a ne tak bolestivý. Z pohledu výdělku a životní úrovně - a to je logicky u většiny lidí na prvním místě - byl minimální a dokonce často hovořil ve prospěch vesnice. Ve městě pracovala většina lidí v manuálních (“dělnických”) profesích s docela mizernými platy - na vesnici v zemědělství rovněž, opět manuálně, “rolnicky”, ale zatímco šroubků a matiček se člověk nenají, vepřového ano. Na venkově byla hranice mezi soukromým a družstevním byla v pozdním socialismu dosti rozmlžená, možností takzvaně “si přilepšit” bylo nepočítaně. (“Si přilepšit” je rovněž jedno z krásných socialistických slov označujících krádež). Regiony, tedy vesnice a menší města si žila svůj relativně skromný život bez velkých příležitostí a vzruchů, můžeme klidně říci, že poněkud prostý až primitivní, ale jistý, klidný.

Po revoluci ale začalo rozevírání nůžek, které neustále pokračuje, což je zásadní věc. “Kapitalismus” poskytl obrovské možnosti městům - a mezi městy pak Praha samotná je ještě o level výš - a tyto příležitosti nezůstaly nevyužity. Ve městech se začalo podnikat - na vesnici skoro ne, v čem taky? - a podnikání znamenalo pro lidi z měst obrovský růst, zatímco odlehlé regiony a venkov zůstával v poklidné letargii. Tento růst je mnohostranný: namátkou jazykové a odborné vybavení, schopnost v řízení a personalistice, schopnost v obchodě a marketingu, pracovní i podnikatelské návyky, právní orientace, schopnosti rychlého reagování na změny, rychlého ujímání se příležitostí. Toto se netýká jen podnikatelů samotných, kterých je ostatně vrstvička, ale stejně tak jejich zaměstnanců, kteří jsou nuceni pod tlakem shora se rychle zlepšovat rovněž, kteří se školí a jezdí na stáže včetně zahraničních, kteří přicházejí s tím, co uplynulých šedesát let vyspělý svět vymyslel, zatímco my jsme zuřili za železnou oponou.

Vznikla tak situace, která je popisována u podobného jevu takzvaného digital divide, digitální propasti: že se lidé rozdělí na ty, kteří umí a na ty, kteří neumí, mezi nimi je propast, kterou nelze v podstatě překročit. Ti kteří umí se těm, kteří neumí, už jen vzdalují - k žádnému sbližování nedochází. Ti, kteří neumí, se to nemají kde naučit, mají nejbídnější povolání, které jim nedává ani prostředky k tomu, aby se to naučili, zatímco ti, kteří umí, mají povolání lukrativní, která se jim umožňují se dále učit a dále postupovat dopředu.

Uvedený popis je trochu paušalizující: samozřejmě najdeme i na venkově “ostrůvky pozitivní deviace”, i malá města semtam zrodí špičkové podnikatele, kteří vytahují nahoru své okolí, a právě tak ne všichni “v Praze” jsou superschopní”. Ale v zásadě toto rozdělení platí.

Jak se žije na vesnici

Aby bylo jasno: nebavíme se o nějaké okrajové vrstvě společnosti, o stovce tisíc lidí na okraji, ale o pár miliónech lidí, o třiceti, možná čtyřiceti procentech české populace.

Když projíždíte českým a moravským venkovem, vesnicemi a malými městy, na vnímavého člověka musí neustále dorážet jedna neodbytná otázka: kde všichni lidé,kteří tu bydlí, dělají? Vidíte jen stovky rodinných domků, ve kterých se žije a bydlí, ale nic, kde by se mohlo pracovat. Žádná firma, žádná továrna, žádná “velká hala”, která vypadá, že se tam chodí makat. Jedna hospoda, jeden městský úřad, a za vesnicí jedno zemědělské družstvo - které dnes dokáží obsloužit dva-tři lidé místo dřívějších čtyřiceti. To není výmysl: znám menší zemědělské podniky, nicméně obhospodařují nemalé výměry půdy, s živočišnou i rostlinnou výrobou, které kompletně obstarává jeden člověk a jen na sezónu si najme pár pomocníků. A tohle se střídá vesnici po vesnici - projedete jich stovku jako korálků na provázku silnice a všude je to stejné. Obytné domy, hospoda, úřad, kravín.

Kde tedy lidé pracují? Třetina sedí doma na podpoře, třetina honí různé šolichy po okolí (plat čistá ruka, práce je když je, většinou není), třetina, která je na tom nejlíp, dojíždí. To “nejlíp” znamená, že vstávají v šest a domů přijíždějí taky v šest, a pět z čistých patnácti tisíc své mzdy dají za dopravu, většinou vlastním autem, protože volné ruce trhu ponechaná hromadná doprava z tras mezi zapadákovy vymizela.

Zdá se, že nepopisuji nic, co bychom zhruba nevěděli. Ale je zde přesto jeden důležitý zlom. Česká ekonomika se z nízké základy poměrně rychle zvedala a dostala se během dvaceti let na slušnou úroveň, což se dotklo i venkova - jak se říká, když bohatí jedí, chudí se nasytí z drobečků spadlých pod stůl. Jenomže i ty drobečky byly z velké části na dluh a nyní, v jakémsi celosvětovém prozření, že “lépe už bylo”, že nás další růst v podstatě nečeká, neboť není z čeho, dopadají zlé časy - jak tomu také vždy bývá - nejvíce na ty, kteří jsou na tom nejhůře.

Lidé v regionech a na vesnici si začínají bolestně uvědomovat, že práce, která tu nebyla či které bylo zoufale málo, nebude ani do budoucna. Že nelze počítat s žádným zlepšováním a že se bude situace naopak zhoršovat: i ten zemědělec, který částečně ze soucitu, částečně protože si to mohl dovolit, ještě zaměstnával půl vesnice na výpomoc, šetří. Že i malí místní živnostníci omezují činnosti i zavírají krámy, protože i drobné zchudnutí jejich klientely je pro ně kritické. Že když se podívají do budoucna, nevidí žádné růžové vyhlídky, ale pouze zhoršování situace. A navíc mají pravdu.

Stojí možná za to diskutovat, jak si s podobným jevem poradil Západ. Že by se tam nevyskytoval? Jistěže ano. Ale měli na to osmdesát i více let, my dvacet. Postupná, pomalá změna, přizpůsobení, i postupné vysídlování venkova, ovšem velmi pozvolné, se dá snést, takto rychlá změna ne.

Jak se žije v pražském akváriu

Krajní nedůvěra až nenávist lidí z regionů a menších obcí vůči “vládě” (nemyslím, že jde přímo a pouze o tuto vládu, týká se to víceméně všech porevolučních) není až dána jen a pouze tím, že se nevede příliš dobře. Chudě se ostatně žilo vždycky, a i dnešní vesnická “chudoba” - s ledničkou, pračkou, myčkou, plazmovou televizí, autem a počítačem - je doslova knížecí život oproti čemukoli před sto lety.

Jde o to, že když se lidé na vesnici podívají večer na televizi a vidí tam, co vidí, jejich narůstající zlobě a rostoucí vůli  vyrazit do Prahy a naházet veškeré vrchnostenstvo do Vltavy se nelze vůbec divit.

Dívají se na televizi a vidí nějaké pány v kravatách, kteří veledůležitým hlasem pronášejí věty nějakým cizím jazykem, například že není politicky průchozí prosadit toto opatření napříč politickým spektrem, ale bude se o tom jednat na půdorysu koaliční ká devítky. Nic srozumitelnějšího se od politiků nedozví. Pak ale v další reportáži je nějaké povídání, že někdo pravděpodobně ukradl, rozkradl, uplatil, vytuneloval, dvacet miliónů, dvě stě miliónů, pět miliard. Pak zase nějaký politik, poslanec, senátor, zase ta nesrozumitelná řeč, pak zase nějaké rozkrádání – srozumitelná řeč. A tak to jde dál a dokola, každý den, každé zprávy.

Obyvatelé akvária si zřejmě myslí, že to dělají dobře, že takhle komunikovat s dolními 70% je správné. Krásnou ilustrací byla například nedávná reportáž o údajně nevýhodném proinvestování půl miliardy kdesi, a týkalo se to i advokátní kanceláře pana Jansty, momentálně nejvyššího bafuňáře českého sportu. Pan Jansta na kamery vyslovil větu, která by se měla do kamene tesat: “ále, pro nás to byla dost malá zakázka, jenom asi za dvacet miliónů”.

Mentální odtržení obyvatel centrálního akvária od každodennosti naší země nemůže být lépe řečeno. Naprostá většina lidí v Česku milión v hotovosti nikdy neviděla a nikdy ani neuvidí. Běžný rozměr uvažování většinyz nás je o tři nuly menší. Navíc je jim nepochopitelné, jak je možné, že když pár lidí dělá pár dní za počítači a vypadnou z nich nějaké texty, tak že si za to naúčtují dvacet miliónů korun.

Upřímně, není to moc pochopitelné ani mně - ne snad pro to, že bych nevěřil, že ti lidé neodpracují za těmi počítači spousty hodin, ale těžko mně jde do hlavy, zda je možné touto prací vytvořit za pár dní nekreativního ťukání do klávesnice “hodnotu”, která odpovídá deseti menším rodinným domkům pro bydlení na celý život.

Nevědí, nerozumějí, nevžijí se a nepochopí

Jsem naprosto přesvědčen, že “ti nahoře” nic z uvedeného neznají, pokud to ve formě nějakých “čísel v Excelu” jakoby znají, že tomu nerozumějí a nechápou, a pokud se výjímečně najde někdo, kdo chápe, pak se stejně nedokáže vžít do kůže osmdesáti procent občanů Česka, kteří na věc nahlížejí takto nebo podobně.

Rozumějte: vůbec nedoufám, že se česká vrchnost natolik vžije do kůže svých občanů, že bude vnímat svět jejich očima, žít jejich životy, že přijme jejich starosti za starosti své. Ale mohli by se, sakra, aspoň trochu snažit a mohli by to aspoň trochu předstírat. Nedělají ani toto minimum. Představitelé současných vládnoucích stran hovoří pouze v jakýchsi makroekonomických schématech a šablonách, které jsou prostému lidu stejně tak vzdálené jako Seifertova poezie slepicím na jihomoravském dvorku. Nedovedou říci jedinou větu, ve které by aspoň dali najevo jakési elementární poznání strastí života běžných občanů a prostými, srozumitelnými slovy jim sdělit, že je to také trápí a že udělají to a to, aby...  Co je pak horší, podobného projevu není schopná ani současná hlavní (tj. sociálně-demokratická) opozice, která pouze do omrzení opakuje klišé o “zločinné” a “antisociální” vládě, která má “hned skončit”. Ani oni nejsou schopní předvést, že jsou jim starosti lidí blízké a že mají recept, jak stát na jejich straně, jak jim pomoci.

A co je pak úplně nejhorší, je pak to, že jedinou stranou, která je schopna prokázat a sdělit, že má jakési autentické poznání a chápání života těch dole, jsou - čeští komunisté. Nebo možná to jsou ze všech stran schopni nejlépe předstírat a taky tak činí.

Všimněte si mimochodem, že v celém státě nenáviděné ODS existuje jeden člověk, který na horkém levicovém severu vyhrává jedny volby za druhým, zatímco všude kolem je rudooranžovo. Tento člověk se jmenuje Jaroslav Kubera a přesto, že jeho názory jsou mnohdy extrémní, umí mluvit tak, že mu bez problémů rozumí i připití štamgasti v teplických hospodách. 

Mám tu jeden dobrý příklad pro porovnání - britského premiéra Tonyho Blaira. Ač ve “Straně Práce” (Labour party), byl intelektuálem s dobrým vzděláním, právník - řekli byste, typická rybička londýnského akvária. Jenomže než byl “vyzvednut”, deset let dupal chodník v zapadlém obvodě v Sedgwicku, kde byl v denním kontaktu s voliči, s úplně obyčejnými lidmi úplně obyčejných profesí. Žádný “funkcionář”, žádný teplý flek. Až uspěl dole, mohl jít nahoru a stal se nejúspěšnějším britským premiérem poslední doby. A jestli umíte anglicky, pusťte si tuto jeho řeč: hodinu mluví spatra, je plný humoru a šarmu, udrží svoje publikum v napjaté pozornosti jako superhvězda ze stand-up comedy. A to je prosím Blair, když už téměř nenáviděný (Irák atd.) opouští úřad. Zkuste si na jeho místě představit kohokoli z českých politických “elit”: Nečas vás znudí k smrti, Sobotka otráví nenávistnou ideologií, Kalousek nebo Zeman počastují urážkami, Klaus vysloví 300x s nasládlým důrazem slovo “já” a “vždycky jsem to říkal”. A všichni to budou číst z papíru.

Tony Blair - ale víceméně každý druhý politik na Západě - si získají lidi tím, že si před ně stoupnou a promluví. Čeští politici se místo toho vyfotí na billboardy.

Lidé jsou schopni odpustit leccos, ale toto ne

Zdá se mně, že jedna ze základních premis hlavních politických stran, tj. ODS a ČSSD, stejně tak jako jejich spin-offs, tedy TOP09, Zemanovců, LEV21 atd. je, že volič je stoprocentně manipulovatelný pitomec. Že stačí před volbami polepit zemi billboardy, vytáhnout z šuplíku nějakou explozivní kazetu a poslat ji Kmentovi, a že to zase dopadne dobře.

Mají proč si to myslet. Česko v devadesátých letech mesmerizoval svými teoriemi Klaus, čeští občané i média před ním stáli v tranzu jako králíčci před krajtou. Pak je oblbnul Zeman s “akcí čisté ruce”, ze které se vyklubalo zametení všech aktuálních kauz pod koberec, se sloganem “vázání členských průkazek do kůži členů ODS”, ze kterého se vyklubalo nejpevnější spojenectví levicové strany s pravicové zřejmě v dějinách lidstva, stvrzené krví a miliardami. Pak je na chvíli obloudil Upřímný Standa, člověk s rekordní popularitou mezi všemi českými premiéry v uplynulých patnácti letech, a pak je ještě málem dostal Jiří Paroubek, jen si to pak trochu pokazil těmi šibaly a Marťany.

Bylo to dlouhých dvacet let “učení se” demokracii a je jasné, že všichni si vysvědčení ještě neodnesli. Ale jsem silně přesvědčen, že většina obyvatelstva již tak silně manipulovatelná není - že už pomalu začínají chápat rozdíly mezi slovy, lacinými hesly, billboardy a mezi činy. Že jsou ochotní politikům leccos prominout, ale naprostou odtrženost od života “tam dole a uprostřed” ne. Že také už začínají chápat, že nabídka voličům se nedá stavět jen na tom, že nenávidím ty druhé a “pojďte mě pomoci je svrhnout” - ale že je potřeba jednak ukázat jakési skutky a pevné postoje, i třeba nepopulární (viz například Jiří Dienstbier), a že je potřeba s lidmi mluvit tak, aby vám rozuměli.

K tomu ovšem je potřeba nejdříve rozumět jim, což je pro obyvatele akvária prakticky nesplnitelný požadavek.

Jak toto dopadne, nevím – je to tak půl na půl. Obávám se, že zatímco nemalá část voličstva (viz například cca 40%-45% voličských hlasů u volby prezidenta odevzdaných soudným, slušným kandidátům) se už trochu orientuje, ta další naopak vypálí ještě jednu salvu, kterou trefí sama sebe do nohy - tím, že odevzdá hlasy nějakému extrémně šikovnému populistovi (typ Okamura, ale ještě podstatně lepší) a spálí se jako nikdy předtím. Mám obavu, že si ještě jedny spálené prsty a ještě jednu velkou kocovinu budeme muset prožít.

 

 

Poznámka 1: jak to souvisí s prezidentskými volbami

Hodně. Oba vítězní kandidáti - jeden s 55%, jeden s 45% - byli lidem blíž než kterýkoli z existujících vrcholných politiků, o “stranách” ani nemluvě. Zeman byl blíže než Schwarzenberg, proto taky vyhrál - samozřejmě je už jiná věc, že to v podstatě velmi dovedně odpředstíral, neboť v principu on je kavárenský intelekuál, pohrdající sprostým lidem jako nikdo jiný. Ale dá se bohužel právě tak říci, že Schwarzenberg byl od lidí hodně daleko - přestože “hostinskej a hajnej”, nevzbudil pocit, že by trablům prostého voliče příliš rozuměl a chápal jej.

 

Poznámka 2: O nenávisti

Toto slovo jsem použil několikrát a může se zdát jako přehnaně silné. Ale myslím, že není. Snažím se tento “indikátor” sledovat a pozoruji v posledních měsících výrazné zhrubnutí již i předtím dost nevybíravého výraziva, například v internetových diskusích.

Zatímco dříve byl zlatý střed diskursu někdo u “vláda musí skončit”, dnes už je to blíže k houpajícím se kandelábrům, v lepším případě ke kriminálu s dlouhými lhůtami. Zatímco dříve se výzvy k jakémusi lidovému odporu objevovaly dosti sporadicky, dnes výzvy k fyzické likvidaci, zaobalené více nebo taky vůbec, získávají vůbec největší počty “lajků” a “plusek”. Myslím, že to je velmi nebezpečné: slovo samotné je čin, a mezi věšení verbálním a skutečným může být jen maličký krůček. Co dokáže (jakoby ve shodě) jednající dav, ukázaly dějiny už mnohokrát.

 

téma: Bloc.cz - 20.02.2013  


Komentáře ke článku celkem: 50
FamózníGobbet20. 02. 2013 10:09
Děsivě přesnéjwj20. 02. 2013 10:29
Bruntalsko X Praha,RE: FamózníTom,20. 02. 2013 11:12
Sedí toJirka Vlček20. 02. 2013 11:51
PekneNetos20. 02. 2013 11:55
SharePavel20. 02. 2013 11:58
Zní to rozumně, ale co s tím?pepak20. 02. 2013 12:35
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Jarek20. 02. 2013 13:26
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Janek20. 02. 2013 16:12
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Jarek20. 02. 2013 16:32
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?thr20. 02. 2013 17:23
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Karel20. 02. 2013 17:29
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Janek20. 02. 2013 17:36
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?,RE: Velmi presne, jenom jedna opravaKarel,Karel20. 02. 2013 20:33
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?,RE: Velmi presne, jenom jedna opravaJanek20. 02. 2013 20:52
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?,RE: Velmi presne, jenom jedna opravaProkeš25. 02. 2013 17:24
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Marie20. 02. 2013 17:48
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Janek20. 02. 2013 18:07
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?Jarek21. 02. 2013 12:15
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?pepak20. 02. 2013 20:02
 RE:RE: Zní to rozumně, ale co s tím?hnm23. 05. 2013 22:20
Nesouhlasne poznamkyNoclaf20. 02. 2013 12:46
 RE:RE: Nesouhlasne poznamkyTomáš Kafka20. 02. 2013 19:06
Reality showMartin20. 02. 2013 12:54
Cesta na otevřené mořeTomas Tuma20. 02. 2013 13:12
Na Slovensku sme vás v tomto predbehliZtMan20. 02. 2013 15:17
 RE:RE: Na Slovensku sme vás v tomto predbehliMartheen20. 02. 2013 15:47
Pár námitekMarek Svoboda20. 02. 2013 15:41
 RE:RE: Pár námitekTomáš Kafka20. 02. 2013 19:13
 RE:RE: Pár námitekAndrea Chloupková21. 02. 2013 21:13
 RE:RE: Pár námitekJirka05. 01. 2014 17:39
Mimo PrahuHonza20. 02. 2013 15:59
Velmi presne, jenom jedna opravaMarie20. 02. 2013 17:40
 RE:RE: Velmi presne, jenom jedna opravaMichal05. 03. 2013 16:58
Tentokrát souhlasLuboš Karpecki20. 02. 2013 18:19
Spojenipedro20. 02. 2013 18:32
Časem neviditelná ruka zaplní i tuhle mezeru na politickém trhu...Tomáš Kafka20. 02. 2013 18:56
Korporátní zaměstnanec z RýmařovaR20. 02. 2013 21:21
Dekujimekele21. 02. 2013 12:03
Ano,Lopez21. 02. 2013 16:14
Pár poznámekAndrea Chloupková21. 02. 2013 21:04
 RE:RE: Pár poznámekJanek21. 02. 2013 22:28
Souhrnná reakceJiří Hlavenka22. 02. 2013 10:22
 RE:RE: Souhrnná reakceAndrea Chloupková22. 02. 2013 13:58
 RE:RE: Souhrnná reakcethr25. 02. 2013 13:42
NeuvěřitelnéLibor Daenemark22. 02. 2013 10:42
k poznamce 2Slavek22. 02. 2013 16:21
Klobouk dolů!fking22. 02. 2013 17:51
Na Západě je to problém takydkl22. 02. 2013 20:17
Tu otazku si kladu stalePetr09. 03. 2013 18:41
Přidat příspěvek
 
Zavřít formulář
Odeslání článku e-mailem


SkyPicker

Glosy

Může Apple vůbec něčím potěšit... investory?

24.01.2013
Firma Apple ohlásila kvartální výsledky, které jsou "monstrózní", investory přesto nepotěšila a akcie firmy jdou dolů. Divné? Firma utržila 54,5 miliardy za kvartál a zisk činil 13 mili…více zde
Další glosy
Levné volání Fayn