Zelení jako zkouška dospělosti

Zeptejme se sami sebe: která věc, který negativní jev nejvíce ničí českou společnost? Který by si ze všech, o kterých víme, zasloužil skutečnou a usilovnou pozornost vlády a našich zákonodárců?

Je možné, že se se všemi čtenáři v odpovědi neshodnu, ale věřím, že většina bez váhání odpoví: je to korupce. (Ti, kteří odpoví „ministr Kalousek“ či podobně, prosím, nemusejí číst článek dál, protože by se leda rozčilili).

 

Korupce s sebou přináší dvě negativa: jedno je obrovské a druhé je strašlivě obrovské. Obrovské spočívá v odlivu peněz, které by se daly vynaložit účelně – dle různých odhadů, neboť nic než odhady dělat nelze, se jedná o 100-200 miliard Kč ročně, tedy velmi zjednodušeně řečeno „odstraňte korupci a ČR se stane jedinou evropskou zemí s přebytkovým rozpočtem“. (Úvaha není přesná, neboť i korupční peníze v důsledku stimulují ekonomiku, ale to nemůže být samozřejmě žádné ospravedlnění korupce, a kdyby tyto peníze byly vynaloženy účelně, stimulace by byla násobně větší a lepší). O tomto negativu korupce – tedy že se jedná o „rozkradené peníze nás všech“ – se samozřejmě velmi dobře ví a je logicky předmětem nemalého lidového hněvu. Není to ale to hlavní.

Ono strašlivě obrovské negativum korupce spočívá v související společenské devastaci, která je právě tak morální, jako v důsledku ekonomická. Poctivá práce se stává pomalu směšným pojmem z nějakých dávných dob, protože přece jen jde o to zbohatnout, a nepoctivě se dá zbohatnout rychle a snadno, zatímco poctivě to snad ani nejde vůbec. Pro obyvatelstvo jsou vládnoucí struktury – aťsi průzkumy říkají pravý opak – vůdci národa, a národ je imituje. Národ vidí, že vládnoucí struktury kradou s využitím korupce a neskrývají svoje bohatství, které nemohli nabýt normální prací, a jelikož prostí lidé nemají jak a kde koho korumpovat, jednoduše kradou a šidí. To, co začíná v nejvyšších strukturách, pokračuje přelepenými nálepkami s datem trvanlivosti v sámoškách, nepravdivými údaji o složení výrobků a končí to tím, že v práci se hledají hlavně cesty, jak „nedělat a vydělat“. Dětem se následně vštěpuje – třebas jen mimoděk, v debatách rodičů u televize – že až dítě dospěje, může se stát buď člověkem poctivým, nebo bohatým.

Pokud hledáme příčinu rozdílu mezi Německem a Českem, mezi tím, kolik vydělává Němec a kolik Čech, nemusíme vytvářet žádné složité analýzy a statistiky – vnitřně o něco poctivější lidé, firmy i vláda, to samo umí dělat zázraky.

 

Při řešení kupy problémů se hodí použít selský rozum: všechno naráz řešit nelze, není dostatek sil, peněz a soustředění, vrhneme tedy většinu sil na problém, který považujeme za hlavní a největší. Pokud se ten podaří zvládnout – i jen částečně – ty ostatní už půjdou snáze. V případě korupce to platí dvojnásob: řada ostatních bolestivých problémů totiž „vázne na penězích“, tedy jedná se vlastně o technické problémy, a ucpané penězo-odtoky vlastně samy o sobě umožní snadné (technické, tj. finanční) zvládnutí.

 

Jak k tomu může pomoci prostý občan? Nyní vyslovím něco, nad čím nemálo čtenářů strne, ale na to už musí být u tohoto blogu zvyklí: tím, že půjde volit Zelené. Pokud domyslíte, co jsem uvedl výše, vyjde vám, že se (zřejmě právě tak jako vy) nedomnívám, že by Zelení byli ideální, skvělou stranou, připravenou dokonale vládnout, že nemají své slabé stránky. Ale pokud jde o zvládnutí hlavního problému, je to s velkým náskokem nejlepší volba.

Čím nejsou a čím jsou

U českých Zelených se plasticky ukazuje, že předsudek či dojem je mnohonásobně silnější než realita. O straně, která není ve vládě, se skoro nepíše (nyní bych mohl opět rozvést svůj velký lament na domácí média, ale to už znáte), její činnost není mediálně atraktivní, takže lidé mají v mysli Zelené spojeny s „aférami“ minulé doby a mají je stále zapsané jako nevýznamnou, polozapomenutou a vnitřně rozhádanou stranu, kterou z těchto důvodů nemá smysl volit. Případně, a to je asi ještě horší, je vnímají jako „ekoteroristy“, kteří chtějí zbídačit lid pomocí nesmyslných pseudo-ekologických akcí á la solární elektrárny, kde se jim to už ostatně málem podařilo.

 

U tohoto se zastavím, protože se jedná snad o největší a nejdokonaleji zorchestrovaný mýtus v polistopadových dějinách. Podporu obnovitelných zdrojů formou dotací na „sluneční elektřinu“ přinesli Zelení v té podobě, v jaké je nyní realizována např. v Německu a jinde: dotovat se měly pouze malé jednotky umístěné na střechách domů, továren a na brownfieldech, podpora měla být malá a omezitelná. Této „šance“ se ale chopila energeticko-průmyslová lobby, která je v PČR zastoupená vůbec nejsilněji (když se někdo Martina Romana před lety z legrace ptal, kolik má ČEZ v Parlamentu poslanců, odpověděl zcela vážně – 200), a uvědomila si, jaká šance vytáhnout ze státu do kapes velkoprůmyslu i různých malošejdířů se zde nabízí, a navrhovaný zákon přes oblíbenou sérii pozměňováků předělala nenápadně, ale o to účinněji. Načež, aby bylo dílo dokonáno, se jí podařilo opět s využitím ne zcela zorientovaných médií (zajímalo by mě, kdo z redaktorů píšících o solárech studoval a porovnával prvotní návrh a výslednou podobu tohoto zákona!) svalit veškerou vinu na Zelené.

 

Solární průšvih a různé aférky (á la Zubová) tvoří médii hustě natřenou vrstvu, pod kterou není vidět jedna podstatná věc. Jestli jsou Zelení v něčem velmi silní a konzistentní, jestli si na něco dávají mimořádný pozor, je to právě antikorupční jednání a vlastní příklad v tomto směru. Je dobré připomenout, že zatímco všechny ostatní silné strany by mohly korupčně podezřelými případy vytapetovat svoje kanceláře, na Zelených dosud neulpěla jediná skvrna – a je také v souvislosti s tímto dobré uvést, že to není z důvodu, že by „nebyli u penězovodů“: byli jednak jedno období ve vládě a dodnes jsou zastupení na stovkách radnic. Vůbec nechci říci, že by Zelení byli „stoprocentně čistí“, protože i k nim se budou tlačit korupčníci a semtam někdo pronikne sítem. Ale dá se podepsat to, co uvedla E. Vágnerová: „prošli korupčním testem“ (a uspěli). Na rozdíl od všech ostatních parlamentních stran.

O organizované nenávisti vůči Zeleným

S jistotou žádná strana nevyvolává tolik jedovaté zášti z „nejvyššího místa“, tedy z Pražského hradu, jako Zelení. Klaus vystupuje minimálně proti ČSSD, s komunisty se fotí na balkóně, Věci Veřejné (což je snad nejpříšernější) veřejně chválí, pro Zemana má jen slova uznání, lidovcům se přilísal, když potřeboval hlasy a slíbil jim za to církevní restituce. Proti Zeleným (a principům, které zastávají) však vede nekonečné tirády; není projevu, ve kterém se o ně jakoby mimochodem neotře, označuje je za nejhorší škůdce lidstva a „věnoval“ jim víceméně i svoji nejostudnější knihu Modrá, nikoli zelená planeta. Jsem u Klause bytostně přesvědčen, že v tomto nedává najevo svůj občanský, ale mocenský postoj. Klaus je typický totalitní předák (co o sobě sám říká, je nepodstatné, ostatně Putin také říká, že je demokrat), který uvažuje pouze mocensky a žádné skutečné občanské postoje nemá. Zelené prezentuje jako nejhorší nepřátele, protože pro něj největším nepřítelem skutečně jsou: je to jediná strana, na kterou nemá žádné mocenské páky, která mu nekryje záda.

Silnou nenávist proti zeleným ale projevují i všechny ostatní strany (a firma ČEZ, která k vládnoucímu „oligopolu“ jednoznačně také patří). Proč asi? Program Zelených neobsahuje nic, nad čím by předáci ČSSD nebo ODS museli soptit ideologickým hněvem – je to víceméně středový (možná maličko středolevý), liberární program. Oni ale soptí a z jasného důvodu: protože sami politiku vyměnili za peníze a Zelení jsou svým (dle mého autentickým) protikorupčním zápalem největším nebezpečím pro jejich „kapsy“.

Není to zase jenom zástěrka?

Český volič, který nedávno spolkl pilulku nejtrpčí v podobě „největší protikorupční, protidinosaurské“ strany VV, je logicky podezřívavý a ptá se, zda ani Zelení nyní nepředkládají populární či populistickou vějičku – s tím, že jakmile se dostanou k moci, budou se chovat jako ostatní.

Pochopitelně na to nelze odpovědět ani kladně ani záporně, protože se úvaha týká budoucnosti a navíc se onomu „českému voliči“ nelze v jeho skepsi vůbec divit.

Myslím ale, že se dají snést přinejmenším rozumné argumenty, proč by to u Zelených nemělo dopadnout jako u (například) Věcí veřejných:

-                Zelení nejsou žádný krátkodobý politický „projekt“, jako strana zde existují 23 let (mimochodem déle než vládnoucí ODS atd.). Co se neví, měli dokonce (v koalici s menšími stranami) poslance už v devadesátých letech, a dlouhodobě mají řadu zastupitelů i ve větších městech (Ústí, Brno), a zatím vždy na „test korupce“ prošli.

-                Zelení nemají v dohledné době (deset-patnáct let) šanci na natolik významný zisk hlasů, aby se dostali na rozhodující posty, a to jak v parlamentu, tak v regionech. Tak jako v jiných evropských zemích Zelení právě díky svému specifickému zaměření a středovému ukotvení budou v pozici menší a spíše opoziční, „korigující“ strany. Není tedy vidět, proč by měli lidé s korupčními záměry infiltrovat zrovna Zelené, když tam jim velký mocensko-korupční „úspěch“ stejně nehrozí.

V neposlední řadě by měl volič samozřejmě sledovat klíčové lidi Zelených, znát jejich vzdělání, profesní minulost i současnou práci, a dělat si obrázek. Není to samozřejmě stoprocentní návod na úspěch, ale je to věc, kterou by si zodpovědný volič měl o kandidátech zjišťovat, pokud chce dělat něco víc než jenom nadávat na poměry.

Jsou důvody, proč Zelené nevolit?

Jistěže jsou, tak jako u každé jiné strany. Lidé, kteří jsou pevně a nezvratně orientováni napravo nebo nalevo, kteří považují podporu pravého nebo ideologického směru za důležitější než prokázané korupční jednání (současných vládních) pravých i levých, mají pádný důvod nevolit středovou stranu. Samozřejmě to, že Zelení jsou „středoví s maličkým úkrokem doleva“, samozřejmě je relevantním důvodem k pochybnostem ve smyslu „koho to vlastně volím“, a pokud by zde byly slušné, zkušené, programově vyjasněné, nezkorumpované strany napravo a nalevo, bylo by asi namístě dát hlas jedné z nich dle vlastního postoje. Ale nejsou.

 

Lidé, kteří si ve shodě s Václavem Klausem myslí, že „ekologismus“ je nejhorší hrozbou pro budoucnost lidstva, mají rovněž pádný důvod, proč Zelené nevolit. Zde je těžko argumentovat, protože se jedná o (světo)názor, který je zvláště u nás díky učení Klause hodně rozšířený. (Zajímavé je, že i když už sám Klaus dnes nemá příliš velkou popularitu za své „činy“, stále zřejmě většina Čechů si myslí, že jeho obvykle obratně formulované myšlenky a teze jsou „pravdivé“. Tj. vulgarizovaně řečeno „ať už jde ten starý dědek k čertu, ale v tom, co říká, má pravdu“. Tato zvláštní situace je dána více faktory – jednak jakousi automatickou úctou ke Klausovi z titulu prezidentské funkce, jednak tím, že Klaus je velmi obratný demagog, kterého není snadné demaskovat, jednak tím, že na rozdíl od svých oponentů dostávat značný, až servilní prostor v médiích, a jednak i tím, že u nás není podobně viditelný a známý diskutér, který by se Klausovi dokázal postavit).

 

Jsou ale i jiné důvody, proč Zelené nevolit a je potřeba je poctivě vyjmenovat – a vyhodnotit, zda převáží nad jejich dosud nezpochybněným protikorupčním postojem. Zelení jsou tradičně – a nejen u nás – stranou mnoha myšlenkových proudů, které sice možná nejsou vzájemně v rozporu, ale daly by se spíše charakterizovat jako „každý chce něco jiného“. Je u Zelených důležitější lidskoprávní problematika, nebo ochrana životního prostředí? Co pro ně bude v případné parlamentní pozici prioritní? (Nelze mít „deset priorit“). Při vší důležitosti, protikorupční tažení není politický program, a je potřeba zmínit, že Zelení až příliš hrají na tuto strunu, protože je pro ně vděčnější než jiná.

Ale jakou pozici zaujímají Zelení v (bohužel stále ještě rozhodující, či aspoň takto vnímané) ekonomické oblasti? Zde je nutno připomenout, že nejnovější ekonomický program Zelených je více než dva roky starý a není moc přesvědčivý – točí se okolo boje proti korupci a okolo „Zelené ekonomiky“. Nesmírně důležité otázce penzijního systému jsou věnovány tři obecné odstavce, ekonomika zdravotního systému není zmíněna vůbec, a podobně.

Hybaj do opozičních lavic

Myslím, že největší chybou v historii českých Zelených byl jejich vstup do (Topolánkovy) vlády ihned poté, co se poprvé dostali do parlamentu. Tak extrémní „katapult“ neunesli a svým způsobem za to dostali od voličů zaslouženě za uši v následujících volbách. (Pokud si vzpomínáte, tehdejší jejich vstup do vlády byl jedinou variantou, jak zabránit instalování Paroubka do premiérského křesla – byl tedy dobře pochopitelný, ale stejně chybný).

Pokud se Zelení do PČR v nejbližších volbách dostanou, měli by bez dalších diskusí a koaličních tanečků zamířit do opozičních lavic. Opoziční lavice jsou dobré, a měli by si to uvědomit i voliči, i když to na první pohled vypadá divně: přece volíme někoho proto, aby vládl, nikoli aby seděl v opozici. Ostatně, opozice není nepřítel – opozice je pouze názorový oponent. Věci ale mají jít svým tempem a parlamentní nováček by si měl své nejdříve odpracovat v opozici: ukázat, že má skutečné argumenty proti vládní politice, že je schopen tvořit kvalitní stínové ministerské pozice (to u Zelených zatím moc vidět není), nechat čas, aby je prověřil. Je obrovský rozdíl mezi stranou neparlamentní a parlamentní – v parlamentu má zodpovědnost každý, je náhle zákonodárcem – a je ještě větší rozdíl mezi stranou parlamentní a vládnoucí. A jak je potřeba prokázat svou kvalitu ve „zkoušce časem“, to už si mohl český volič zapsat za uši mnohokrát, naposledy třeba u strany jménem Věci Veřejné.

 

Výsledek strany Zelených v nadcházejících volbách (projeví se to už brzy v těch krajských) bude tedy jakýmsi testem dospělosti. Pokud i nyní voliči dají hlasy většinově stávajícím stranám, ať již díky pozitivnímu postoji nebo jako protest typu „těm to nikdy nedám, tak to dám jejich soupeřům“, či případně pokud se vedle nich v parlamentu objeví „nová véčka“ typu Babišovy iniciativy, asi nám není pomoci – jak se říká, nic jsme si nezapamatovali a z ničeho jsme se nepoučili. Pokud ale Zelení uspějí, bude to znamenat, že začíná svítat na lepší časy.

 

téma: Bloc.cz - 11.06.2012  


Komentáře ke článku celkem: 101
PirátiKamil11. 06. 2012 17:25
 RE:RE: PirátiRoj11. 06. 2012 19:15
 RE:RE: PirátiLars11. 06. 2012 20:03
 RE:RE: PirátiRoj11. 06. 2012 20:09
 RE:RE: PirátiLars11. 06. 2012 21:01
 RE:RE: PirátiTomas12. 06. 2012 08:37
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 09:09
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 09:52
 RE:RE: Pirátiroj12. 06. 2012 10:06
 RE:RE: PirátiTomas12. 06. 2012 10:15
 RE:RE: PirátiTomáš11. 06. 2012 21:09
 RE:RE: PirátiRoj11. 06. 2012 21:48
 RE:RE: PirátiTomáš11. 06. 2012 22:02
 RE:RE: PirátiAdam12. 06. 2012 07:51
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 08:12
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 08:51
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 08:56
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 09:17
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 09:47
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 10:22
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 11:11
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 15:13
 RE:RE: PirátiKore19. 06. 2012 09:42
 RE:RE: Pirátijilm12. 06. 2012 13:19
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 17:15
 RE:RE: Pirátijilm12. 06. 2012 17:57
 RE:RE: PirátiTomáš12. 06. 2012 08:58
 RE:RE: PirátiTomáš12. 06. 2012 08:40
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 09:21
 RE:RE: PirátiJiří Hlavenka12. 06. 2012 09:48
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 10:30
 RE:RE: PirátiTomas12. 06. 2012 10:57
 RE:RE: PirátiJiho12. 06. 2012 11:10
 RE:RE: PirátiRoj12. 06. 2012 08:38
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyTomáš,12. 06. 2012 08:46
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyPetr Baláš12. 06. 2012 14:54
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyRoj12. 06. 2012 15:18
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyTomáš12. 06. 2012 17:53
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyRoj13. 06. 2012 08:43
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyTomas13. 06. 2012 09:37
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyTomáš13. 06. 2012 09:51
 RE:RE: Piráti,RE: fotovoltaické panelyTomas13. 06. 2012 10:07
fotovoltaické panelyPetr Salamon11. 06. 2012 17:34
křesla v dozorčích radáchPetr Salamon11. 06. 2012 17:35
ekonomikaPetr Salamon11. 06. 2012 17:36
Piráti, soláry..Jiří Hlavenka11. 06. 2012 18:09
 RE:RE: Piráti, soláry..Roj11. 06. 2012 20:01
 RE:RE: Piráti, soláry..Lars11. 06. 2012 20:03
 RE:RE: Piráti, soláry..Roj11. 06. 2012 20:13
 RE:RE: Piráti, soláry..Petr11. 06. 2012 20:11
Problémem Zelených jsou celoživotní politiciMartin11. 06. 2012 18:25
 RE:RE: Problémem Zelených jsou celoživotní politiciemilk11. 06. 2012 19:05
 RE:Co to je za blábol?Petr11. 06. 2012 20:09
 RE:RE: Problémem Zelených jsou celoživotní politiciPetr Salamon11. 06. 2012 20:27
vůdci národaKarel Lejska11. 06. 2012 19:23
Piráti jsou strana jednoho tématuPetr11. 06. 2012 20:03
 RE:RE: Piráti jsou strana jednoho tématuRoj11. 06. 2012 20:46
 RE:RE: Piráti jsou strana jednoho tématuPetr11. 06. 2012 22:21
 RE:RE: Piráti jsou strana jednoho tématuRoj12. 06. 2012 08:16
 RE:RE: Piráti jsou strana jednoho tématuJiří Hlavenka12. 06. 2012 08:28
 RE:RE: Piráti jsou strana jednoho tématuRoj12. 06. 2012 09:48
 RE:RE: Piráti jsou strana jednoho tématuJiří Hlavenka12. 06. 2012 10:06
Ještě k pirátům Jiří Hlavenka11. 06. 2012 21:46
 RE:RE: Ještě k pirátům jilm12. 06. 2012 13:49
 RE:RE: Ještě k pirátům Tomas12. 06. 2012 14:34
 RE:RE: Ještě k pirátům jilm12. 06. 2012 15:29
 RE:RE: Ještě k pirátům Tomas13. 06. 2012 09:28
 RE:RE: Ještě k pirátům Jiří Hlavenka12. 06. 2012 17:11
Zelene iluzeJana11. 06. 2012 22:40
 RE:RE: Zelene iluzeRoj12. 06. 2012 08:29
 RE:RE: Zelene iluzethr12. 06. 2012 09:58
 RE:RE: Zelene iluzePetr14. 06. 2012 19:04
Problém zelených je nelogičnostScar11. 06. 2012 23:32
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostJiří Hlavenka12. 06. 2012 00:01
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostthr12. 06. 2012 10:51
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostJiří Hlavenka12. 06. 2012 12:05
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostzdesen17. 06. 2012 16:51
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostJiří Hlavenka17. 06. 2012 21:31
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostJiho12. 06. 2012 10:57
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostthr12. 06. 2012 11:24
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostJiho12. 06. 2012 11:31
 RE:RE: Problém zelených je nelogičnostthr12. 06. 2012 12:18
Dotaz na plodného autora H.Jiho12. 06. 2012 11:06
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.Jiří Hlavenka12. 06. 2012 12:02
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.jilm12. 06. 2012 13:56
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.Jiří Hlavenka12. 06. 2012 16:59
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.Kore19. 06. 2012 10:13
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.jilm12. 06. 2012 13:56
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.thr13. 06. 2012 09:34
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.Jiho12. 06. 2012 14:17
 RE:RE: Dotaz na plodného autora H.Jiří Hlavenka12. 06. 2012 17:01
Proč opozice?Ladislav Vrchovský12. 06. 2012 13:30
 RE:RE: Proč opozice?Jiho12. 06. 2012 14:10
 RE:RE: Proč opozice?thr13. 06. 2012 09:22
 RE:RE: Proč opozice?Ladislav Vrchovský13. 06. 2012 10:37
 RE:RE: Proč opozice?thr13. 06. 2012 10:59
 RE:RE: Proč opozice?Jana16. 06. 2012 16:27
 RE:RE: Proč opozice?Jiří Hlavenka17. 06. 2012 21:19
Řešení korupce je poměrně jednoduchéDavid20. 06. 2012 14:40
Zajimave jeJarda20. 06. 2012 15:53
 RE:Co je to "kauza Bursík" ?ch@ch.ar25. 06. 2012 22:27
Přidat příspěvek
 
Zavřít formulář
Odeslání článku e-mailem


SkyPicker

Glosy

Může Apple vůbec něčím potěšit... investory?

24.01.2013
Firma Apple ohlásila kvartální výsledky, které jsou "monstrózní", investory přesto nepotěšila a akcie firmy jdou dolů. Divné? Firma utržila 54,5 miliardy za kvartál a zisk činil 13 mili…více zde
Další glosy
Levné volání Fayn