Vydržet a přečkat

Lék na nemoc zvaná krize? Není. Nanejvýš jemné prostředky k utišení bolesti, ale nepřehánět.

Vlády zemí celého světa přicházejí s vynálezy léků proti krizi; předhánění se v částkách, které „nalijí“ do hospodářství coby recept na krizi, je na pořadu těchto dní. Česká republika má svůj NERV a jeho návrhům se věnují podrobně všechna média. Kupodivu věcně, seriózně a nepoliticky – věc u nás nebývalá. Česká média si tak zaslouží vzácnou a malou pochvalu. (Mimochodem, to nemohli název Rady seskládat jinak, aby z toho nebylo tak přihlouplé slovo? Neuvědomují si, že si koledují i nejrůznější nervácké vtípky? Možná to bylo schválně, u Mirka Topolánka je možné náklonnost k tomuto druhu humoru vysledovat).

S čím se ale nesetkáváme vůbec nebo velice zřídka? Snad až na jeden dva komentáře Tomáše Sedláčka, vycházející ekonomické a možná i mediální hvězdy, chybí nadhled, chybí zformulování  obecnějších východisek: ve dvou stech návrzích vidíme, co všechno máme dělat, ale jaksi nevíme, proč, k čemu máme a nemáme směřovat. (Ještě k Tomáši Sedláčkovi: číst jeho texty je radost, ale zatím ne uctivý obdiv. Kdybyste, Tomáši Sedláčku, tyto své názory o nadvýrobě a nadspotřebě publikoval před sedmi měsíci a ne nyní, v době, poklekl bych a smekl bych před vámi klobouk, jakože žádný nenosím. Nyní tato slova říká devět z deseti filosofů na světě; pravda, od ekonoma to je stále určitá svatokrádež).

Jak na ni? Nevidím jinou cestu k léčbě krize, než ji přečkat, vydržet. Být trpělivější než ona. Nebudu se pouštět do laciných analogií s nemocemi, i když se nabízejí – tak tomu totiž není. Bezpochyby nadvýroba a následná nadspotřeba hrála silnou roli – a to nepřejde, dokud lidstvo zase lehce nevyhladoví a výroba se nezredukuje, obojí si vezme svůj čas. Bezpochyby je silným doprovodným faktorem obrovská nedůvěra v utrácení a investicím – ale i zde je potřeba počkat, protože až se investice stanou rozumnými, bude se investovat, a až se nakupování stane potřebou a ne lékem na nudu, bude se nakupovat.
Ano, až tak jednoduché to je.

Neříkám tím, že nemají přijít žádná opatření, že vlády se mají tvářit, že se nic neděje a dělat jako dříve. Naopak. Aktivity vlád ale mají směřovat právě k co nejméně bolavému přežití tohoto období – které může trvat rok, ale i tři; nejistota ohledně toho, jak dlouho bude krizové období trvat, je podle mého názoru nejničivější vlastností krize. Tedy směřovat k tomu, aby nastalo co nejméně nevratně ničivých jevů. Aktivity vlád nemají směřovat k pokusům krizi co nejdříve ukončit, a už vůbec ne nalíváním obrovských peněz do ekonomiky; to nebude mít žádaný efekt (viz historie, Rooseveltův New Deal atd.) a pouze povede k ještě vyššímu zadlužení již beztak dosti dlužících států. Návrhům na lití peněz do ekonomik, a to bohužel i u států jako je USA, chybí jakési follow-up: tyto peníze se budou muset vracet i s úroky – jak se to pak promítne do ekonomiky a hospodaření státu? Po zastavení sešupu bude potřeba hodně peněz na nastartování vzestupu; a státům bude předložen účet za jejich utrácení.

Mějme nicméně na vědomí, že platí výrazně jiná pravidla pro vedoucí státy či ekonomické skupiny na světě, které udávají směr a které jsou ostatními následovány, a pro „nás malé“, kteří jsme svým způsobem trestáni za hříchy těch velkých (na druhé straně jsme v dobách dobrých vesele jedli i z jejich stolu) a kteří, ať zavedou jakákoli opatření, celosvětovou krizi ani paniku v nejmenším neovlivní. Krize pro Českou republiku přestane platit až tehdy, kddyž přestane platit pro USA nebo Německo. Smutné konstatování, ale veselé momentálně nemám.

Svým způsobem tak je namístě říci, že nám je jedno, jestli se USA nebo (například) Německo rozhodnou léčit krizi naléváním stovek miliard do zdejších ekonomik, a asi bychom měli i říkat: lijte, hoši a dámy, lijte! Bezuzdné utrácení na dluh se rozmohlo právě v těchto zemích a podvodné podporování růstu ekonomik s využitím virtuálních (neexistujících, z ničeho vytvořených) peněz je doslova U.S.A. Patent. Zadlužte se, jak chcete, nám z toho něco odkápne, platit to pak budou vaši občané z daní, ne naši. Sobecké konstatování, ale nesobecké momentálně nemám.

Z plánů české vlády se mně nejvíce líbí cokoli, co zachovává zaměstnanost, smír na dolním konci. Ne že bych si  nedovedl představit lépe práskající bič na stovky tisíc flákačů a nichsmochrů v České republice, ale krize vždy dopadá nejvíce na bezbranné. Malé podniky přestanou nabírat, velké firmy budou paušálně snižovat stavy, montovny provedou římskou decimaci, čili každý desátý jde ven, bez ohledu na jeho schopnosti, protože všichni stejnémechanické dělají u pásu, pás pojede sedm hodin místo deseti, tak co? Najdou se různá falešná kritéria, a desetina nebo pětina lidí poletí – bez šance získat v nejbližších dvou třech letech slušné místo. To je nefér, je to devastující pro morálku těchto lidí (tušíme, voliči jakých stran z nich rychle vzniknou), zabíjí to sociální smír a  je to samozřejmě špatné i pro ekonomiku státu – je vždy levnější mírným a dočasným způsobem dotovat zaměstnanost, než živit armádu nezaměstnaných na podporách. Zdůrazňuji, dočasně. Stát by se neměl chovat jinak než rodina: dostal se někdo z rodiny do náhlých a dočasných problémů? Považuji svou okamžitost jemu za samozřejmou; ne však jindy.

Nemusím zřejmě říkat, jak hloupým návrhem je takzvané šrotovné; nezapomeňme ale na to, že to není návrh náš a že jestli jej ČR přijme, tak se skřípáním zubů, protože když jej prosadí velké státy Evropy, malým nezbude než následovat. Na druhé straně je ale pozitivní, že v návrzích jsou věci, které jsou prospěšné v jakýchkoli dobách, pokud se prosadí, až se člověku chce říci „díky za takovouto krizi“. Mezi ně patří:

-         Zrychlené odpisy. Odpis á la ČR je sám o sobě nic než daňová vyčůranost. Pokud si něco koupím a peníze utratím, proč bych si to nemohl okamžitě odepsat ze zisku (snížit daně z profitu)? Pokud to nezaplatím (leasing, splátky), tak ne; pokud zaplatím, tak ano. Mimochodem, odpisy jsou v zahraničních ekonomikách obvykle řešeny jinak a rozumněji, je daleko větší volnost firem, jakým způsobem a v jakém čase budou svoje investice odepisovat.

-         Daně z neinkasovaných peněz: rovněž jedna věc, která zbytečně ničí české podnikatele. Vyfakturuji (například i státu v případě státní zakázky) miliardu, zákazník (třeba i stát) mně ji nezaplatí, ale daň z toho zaplatit musím. Daň musí být stržena z toho, co dostanu, ne z toho, co nedostanu.

-         Podpora úvěrování malých podniků. Je smutnou pravdou, že když chce živnostník dostat sto tisíc, musí zastavit dům, manželku a tchýni a od úvěráře v místní pobočce banky dostane s kyselým obličejem 18% p.a.; když chce ČEZ dvacet miliard, zastaví  business plan na vysoce výnosnou vodní elektrárnu na Sahaře  a na červeném koberci k němu nakráčí nejvyšší vedení banky a nabídne úvěr o čtvrt bodu nad prime rate. Jistě, banky jsou soukromé a tak vypadá drsný kapitalismus, je to ostatně jejich věc a jejich prodělek (momentálně pěkně viditelný), ale od toho právě zde je stát a jeho možnosti, aby tyto excesy mírnil.

Shrnuto a sečteno. Plány české vlády – ať už je to z dílny NERVu nebo ne, to není nyní důležité – jsou ty nejrozumnější, jaké jsem kdy viděl, oproti tomu návrhy ČSSD už snad ani nejsou populistické, ale doslova zločinné: kupříkladu udělit lidem „třináctý důchod“ z dividendy ČEZu. Nebývám obvykle vůči ČSSD tak kritický (chápu populismus jako legitimní metodu předvolebního boje), ale toto se jim už musí vymstít – tak hloupí už nejsou dokonce ani někteří čeští voliči.

 

téma: Bloc.cz - 10.02.2009  


Komentáře ke článku celkem: 46
Co dodat?Tomáš Pilát10. 02. 2009 01:58
To nevysvětlíšLukáš Churý10. 02. 2009 03:23
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho10. 02. 2009 12:57
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži10. 02. 2009 13:00
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho10. 02. 2009 13:12
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži10. 02. 2009 13:24
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho10. 02. 2009 13:38
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži10. 02. 2009 13:57
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho10. 02. 2009 14:02
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži10. 02. 2009 14:07
 RE:RE: To nevysvětlíšjméno10. 02. 2009 14:03
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži10. 02. 2009 14:10
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho10. 02. 2009 14:13
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži10. 02. 2009 14:19
 RE:RE: To nevysvětlíšLokutus11. 02. 2009 19:29
 RE:RE: To nevysvětlíšjindřich11. 02. 2009 23:36
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho11. 02. 2009 23:59
 RE:RE: To nevysvětlíšjindřich12. 02. 2009 07:54
 RE:RE: To nevysvětlíšLokutus12. 02. 2009 18:14
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži12. 02. 2009 18:26
 RE:RE: To nevysvětlíšJiří Hlavenka12. 02. 2009 18:56
 RE:RE: To nevysvětlíšPiži12. 02. 2009 19:09
 RE:RE: To nevysvětlíš,RE: To nevysvětlíšJiho,Jiho13. 02. 2009 08:36
 RE:RE: To nevysvětlíšmartin12. 02. 2009 19:44
 RE:RE: To nevysvětlíšmartin10. 02. 2009 22:44
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho11. 02. 2009 00:03
 RE:RE: To nevysvětlíšmartin12. 02. 2009 19:38
 RE:RE: To nevysvětlíšJiho13. 02. 2009 09:47
 RE:RE: To nevysvětlíšJiří Hlavenka13. 02. 2009 10:04
 RE:RE: To nevysvětlíšNoby24. 02. 2009 17:01
vselek "inflace"kamil10. 02. 2009 09:30
 RE:RE: vselek "inflace"gemi10. 02. 2009 13:36
 RE:RE: vselek "inflace"kamil10. 02. 2009 13:43
 RE:RE: vselek "inflace"Jiho10. 02. 2009 13:59
 RE:RE: vselek "inflace"Piži10. 02. 2009 14:04
 RE:RE: vselek "inflace"Jiho10. 02. 2009 14:15
 RE:RE: vselek "inflace"Piži10. 02. 2009 14:20
 RE:RE: vselek "inflace"kamil10. 02. 2009 14:32
SouhrnněJiří Hlavenka11. 02. 2009 01:32
 RE:RE: SouhrnněJiho11. 02. 2009 09:45
 RE:RE: Souhrnnějindřich12. 02. 2009 08:02
 RE:RE: SouhrnněJiří Hlavenka12. 02. 2009 18:28
 RE:RE: SouhrnněJiho13. 02. 2009 09:51
 RE:RE: Souhrnněmartin12. 02. 2009 19:53
 RE:RE: SouhrnněJiho13. 02. 2009 08:29
jjlibor11. 02. 2009 10:46
Přidat příspěvek
 
Zavřít formulář
Odeslání článku e-mailem


SkyPicker

Glosy

Může Apple vůbec něčím potěšit... investory?

24.01.2013
Firma Apple ohlásila kvartální výsledky, které jsou "monstrózní", investory přesto nepotěšila a akcie firmy jdou dolů. Divné? Firma utržila 54,5 miliardy za kvartál a zisk činil 13 mili…více zde
Další glosy
Levné volání Fayn